Peeter Raidla • 1. märts 2005 kell 14:58

Tallinna Prügila: Jäätmete Sorteerimise Tehas eksitab avalikkust

Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas (TJST) on oma pressiteates eksitanud avalikkust, väidab Tallinna Prügila vastuteates.

'Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas (TJST) on oma pressiteates eksitanud avalikkustväites, et Tallinna Prügila AS ladestab jäätmeid Jäätmeseadust rikkudes. Paraku on need süüdistused alusetud ja meie hinnangul ajendatud TJST poolsest hinnatõusust,' kinnitab Tallinna Prügila vastuseks TJST tänasele teatele.

'Tallinna Prügila ei saa ka kõige parema tahtmise juures täita Jäätmeseaduse nõuet mitte ladestada töötlemata segaolmejäätmeid. Seda põhjusel, et puudub Jäätmeseaduses sätestatud keskkonnaministri määrus, millega kehtestatakse jäätmete sortimise kord, jäätmete kogumassist eraldatavate taaskasutatavate jäätmete protsendilised määrad ja sihtarvud ning sorditud jäätmete liigitamise alused.

Tallinna Prügila AS-il ei ole võimalik keelduda tavajäätmete ladestamisest, kuna ei ole seaduslikku alust, mille kohaselt seda teha. Tallinna linnas lisandub iga päevaga uusi sekundaartoorme valikkogumiskonteinereid, mille kasutamisel eraldavad tarbijad kohapeal taaskasutatavad materjalid. Sellisel kujul kogutud taaskasutatavatest jäätmetest üle jäänud jäätmetest ei ole ka TJST-l midagi välja korjata.

Lisaks Jäätmeseadusele reguleerib Tallinna jäätmemajandust ka kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud Tallinna Jäätmehoolduseeskiri. Nimetatud õigusaktis sätestatud nõue viia liigiti kogumisest üle jäänud segaolmejäätmed töötlemiseks mõnda Tallinnas või selle läheduses paiknevasse olmejäätmete töötlemise ettevõttesse kehtib juhul, kui olmejäätmete töötlemisettevõttes on segunenud olmejäätmete käitlemiskulud võrdsed käitlemiskuludega Tallinna Prügilas.

Ka selles suhtes ei saa kellelegi näpuga näidata, kuna on täidetud jäätmeseaduse nõue, mille kohaselt tuleb jäätmed taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole muude jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt kulukas.

Kummalisena tundub veel TJST vihje loodussressursside senisest suuremale raiskamisele, kuna ka enne esimest veebruari 2005 ei suutnud TJST töödelda sajaprotsendiliselt Tallinna Prügila teeninduspiirkonnas tekkivaid segaolmejäätmeid.

Lõpetuseks küsiksin TJST esindajatelt, kust pärinevad nende andmed vähem kui 24 tundi tagasi lõppenud kuus Tallinna Prügilasse ladestatud jäätmete kohta? Meie andmetel on prügilasse ladestatud veebruari kuus ligi 1000 tonni vähem jäätmeid kui jaanuaris,' teatas Tallinna Prügila.

Hetkel kuum