Tõnis Arnover • 16 märts 2005

EL loob Venemaa nõudel ühtse fütosanitaarsertifikaadi

ELi ja Venemaa koostöömemorandumi alusel võetakse 1. aprillist kasutusele ühine fütosanitaarsertifikaat.

Venemaa nõudis Euroopa Liidult praeguse 25 eri sertifikaati asendamist ühtse taimsete toodete turvalisust tagava tunnistusega, ähvardas muidu keelustada taimsete saaduste sisseveo EList alates 1. aprillist, teatab Bloombergs News.

Praegu on blokeeritud taimsete toodete sissevedu Venemaale Eestist, Hollandist, Taanist ja Saksmaalt.

Ühine fütosanitaarsertifikaat tuleb kasutusele alates 1. aprillist

kolmekuuse üleminekuajaga. 'Memorandumiga pandi sätestati sertifikaatide väljastamise tingimused ja vormi turvaelemendid.

Memorandum ei tähenda taimetoodangu inspektsiooni

taimetervise osakonna juhataja Riina Koidumaa sõnul automaatselt Eesti ning teiste keelualuste riikide 'vabastamist' taimsete päritolu toodetesisseveokeelu alt. Eesti-Vene teema käib ikka edasi ja momendil keegiei oska öelda, millal siin võib mingi muutus aset leida, lisas ta.

Venemaa peatas kõigi taimegarantiini kontrollile alluvate kaupade

sisseveo Eestist 13. augustil. Piiri sulgemise tulemusena on täielikultpeatunud traditsiooniliselt Eestit läbinud taimse päritoluga kaupadeehk näiteks kakaoubade, kohvi, maitsetaimede, puidust akende ja ustetransiit ning eksport Venemaale.

Eesti ettevõtjate hinnangul kaotavad nad Venemaa kehtestatud taimse

toodangu impordikeelu pärast kokku umbes 94 miljonit krooni kuus.

Hetkel kuum