Sirje Niitra • 21. märts 2005 kell 15:26

Peaministri poliitiline avaldus Riigikogus

See hääletus näitas, et selle valitsuse aeg on ümber. Kui opositsioonierakonnad avaldavad ministritele umbusaldust, ei ole selles midagi ebaloomulikku.

Mul on heameel, et mu valitsus oma senise tegevusega ühekski umbusaldusavalduseks opositsioonerakondade poolt põhjust ei andnud.

Kui aga valitsuserakonnad ühinevad valitsuse ministri umbusaldusavaldusega, on selge, et selle valitsuse töövõime ja koostöövõime on lõplikult kadunud.

Seepärast otsustasin ma lõpetada selle valitsuse ametisoleku ja saata ta laiali. Astun vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvidele 8 ja 9 tagasi valitsuse istungil, sel neljapäeval.

Kõigepealt tahan ma tänada Eesti inimesi, kes andsid võimaluse riigijuhtimise vastutust kanda. Ma tänan valitsuse liikmeid ja Riigikogu liikmeid, kes on nende kahe aasta jooksul palju vaeva näinud. Ja ma avaldan tänu koalitsioonipartneritele, kelle toetusel õnnestus sellel valitsusel teha päris head tööd.

See oli Eesti Vabariigi 37. valitsus. Me teame, et Eestis on valitsused vahetunud kahetsusväärselt tihti. Ometi olen ma optimistlik, et Eesti peab vastu ka selle valitsusvahetuse. Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liige. Mitte kunagi varem polnud Eesti rahvuslikud huvid nii hästi rahvusvahelisel tasandil turvatud. Eesti riik polnud kunagi varem, kui minu valitsuse ajal, nii võimsalt esindatud rahvusvahelistes organisatsioonides. Ja kunagi varem pole olnud Eesti autoriteet nendes organisatsioonides nii kõrge.

Meie valitsuse ajal on sündimus Eestis tõusnud kümne aasta tagusele tasemele. Me teame, et demograafiline olukord ei ohusta Eesti iseseisvust vähem kui välised ohud. Me teame, et tööpuudus langeb ja on jõudnud viimase kuue aasta madalaimale tasemele. Kõike seda ei ole me saavutatud majanduskasvu arvelt. Vastupidi: See valitsus suutis, mida meie sõprade hulgas Euroopas peetakse pea et võimatuks, et majandus ja sotsiaalne turvalisus kasvasid korraga. Meie rahvuslik rikkus kasvas möödunud aastal 6,2%. Valitsemissektori välisvõlg on Euroopa väikseim ja riigieelarve on püsinud tasakaalus, isegi plussis.

Aga kuna ka laenuintressimarginaalid on langenud nulli lähedale, mine sa tea, kaua me riik suudab ahvatlustele vastu panna. Seega, Eestil läheb hästi ja jääb loota, et ükski poliitiline jõud ei lähe selle eduga kasiinosse.

Aeg näitab, kui olulised olid selle valitsuse tulemused. Seda ei hinda homsed ajalehed, seda hindab aeg. Seda nii rahvusvaheliselt, majanduslikult, kui ka kõigis teistes valdkondades. Paljusid neist otsustest oleks loodetavasti teinud ükskõik milline valitsus, sellel valitsusel õnnestus palju lühinägelikku, populistlikku ja rumalat vältida.

Ma tahan täna siiralt tänada teid kõiki, kes on teinud tööd nende riigipoolsete sammude nimel, mis on kaasa aidanud Eesti riigi tänast seisu iseloomustavatele positiivsetele trendidele. Me oleme üheskoos teinud tulevikkuvaatavaid otsuseid, mis elavad sellest valitsusest kauem. Eesti riik antakse üle järgmisele valitsusele hästi hoituna.

Lugupeetud Riigikogu, valitsused kukuvad kas erakorraliste olukordade tõttu riigis, võimumängude tulemusena või põhimõtteliste lahkarvamuste tõttu.

Ma ei kiirusta täna ütlema, kumb kahest viimasest käesoleva valitsuse lõpu kaasa tõi. Erakorralist olukorda riigis ei paista. Minu jaoks oli küsimus põhimõtteline. Ma loodan, et tänasega on korruptsiooni- ja narkokuritegevuse vastase võitluse planeerimise ümber tekitatud skandaal läbi ja edukad rünnakud ühe poliitiku ja ühe erakonna vastu ei kandu edasi rünnakutele meie õiguskaitseorganite inimeste vastu. Laskem neil rahulikult oma tööd teha.

Head Riigikogu liikmed, te teate sama hästi kui mina, et igal valitsusel töö pooleli, ka sellel valitsusel jääb veel palju pooleli. Koalitsioonilepe oli sõlmitud neljaks aastaks. Võib-olla näitas äsjatoimunud hääletustulemus juba uut koalitsiooni. Igal juhul on minu lootus, et uus valitsus sünnib enamuskoalitsiooni pinnalt ja põhjendamatute viivitusteta, et saaks jätkata sealt, kus minu valitsusel pooleli jäi.

Hetkel kuum