Peeter Raidla • 24 märts 2005

Justiitsministeerium sai õiguse välja anda kodanikujulguse aumärki

Valitsus andis täna justiitsministeeriumile õiguse anda kriminaalpoliitika alal välja kodanikujulguse aumärki.

Kodanikujulguse aumärk on tunnustus kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise, kurjategija kinnipidamise, kuriteoohvri abistamise ning muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisel ning kinnitas sellel otstarbel uuendatud kujul justiitsministeeriumi põhimääruse.

Kodanikujulguse aumärgi andmiseks Eesti kodanikule saavad ettepanekuid esitada Eesti kodanikud, juriidilised isikud ja riigiasutused. Ettepanekud vaatab üle selleks loodud komisjon, kuhu kuuluvad riigsekretär, riigi peaprokurör, politseipeadirektor, Kuriteoennetuse Nõukogu liige ja esimehena justiitsminister.

Justiitsministeerium peab aumärkide üle arvestust ja annab neid välja enda kulul. Aumärgi annab üle justiitsminister või tema poolt selleks volitatud isik.

Hetkel kuum