Peeter Raidla • 24 märts 2005

Soome põllumehed saavad riigi toel konkurentsieelise

Märtsis teatati Soome ajakirjanduses otsusest langetada põllumajandusliku kütuse aktsiis madalaimale EL lubatud tasemele.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teatel otsustas Soome valitsus langetada põllumajandusliku kütuse aktsiisi 2.1 eurosenti liitri kohta ehk 33 Eesti senti/liiter. Eestis oli see eelmisel aastal 42 senti, selle aasta algusest viidi aga tasemele 69 senti/liiter ja järgmisest aastast tõuseb hind 96 sendini liitri kohta.

Eestis on levimas seisukoht, et seoses Euroopa Liidu suurte toetuste saabumisega on põllumajandussektor kiirelt rikastunud. Eesti Valitsus on seda müüti kinnistanud põllumajanduslikule kütusele aktsiisimaksu lisamisega ja otsusega mitte kompenseerida aasta 2004 looduskahjusid. Hiljuti tuldi lisaks välja ettepanekuga maksustada põllumajandustootmine solidaarsusfondi nime all. Samas kui meie lähinaabrid soomlased on tegutsemas vastupidisel suunal saavutamaks oma põllumajandussektorile veelgi suuremat konkurentsieelist Eesti farmeritega võrreldes.

Euroopa Komisjon teatas, et Soome riigi taotluse alusel on antud täiendav luba maksta lisaks EL toetustele riigi vahenditest 20-25 EUR/ha ebasoodsate piirkondade (LFA) toetuseks ning loomakasvatusfarmidele lisaks 80 EUR/ha. Kokku on EL poolt heaks kiidetud riigiabi 120,3 miljonit EURi ehk ligi 1,9 miljardit Eesti krooni aastas LFA alade täiendavaks toetuseks. Tähelepanuväärne on otsusele lisatud märkus, et riigi keskmine ei tohi ületada EL poolt lubatud maksimummäära 250 EURi ehk 3900 Eesti krooni hektari kohta.

Hetkel kuum