28 märts 2005

Ettevõtlustoetuste taotlusi saab esitada aprilli lõpuni

Tallinna ettevõtlusamet ootab kuni 29. aprillini taotlusi ettevõtlustoetuste saamiseks.

Ettevõtluse arendamiseks pakub linn alustavale ettevõtjale stardiabi, koolitustoetust, spetsialisti täiendkoolitustoetust ja praktikajuhendaja toetust.

Stardiabi on mõeldud alustavale ettevõtjale. Koos taotlusega tuleb esitada äriprojekti kirjeldus koos detailse eelarvega, kus on ära näidatud kuluartiklid ja rahastamisallikad. Taotlejapoolne omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 kogu äriprojekti mahust. Stardiabi ülemmääraks on 100 000 krooni ja ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

Samuti pakub ettevõtlusamet praktikajuhendaja toetust (kuni 10 000 krooni kuus, 60 krooni tund), koolitoetust (10 000-50 000 krooni, 2-10 töötajat) ja stipendiumi ettevõtete spetsialistide koolituseks välismaal (5000-50 000 krooni ulatuses).Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadaval ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis aadressil Vabaduse väljak 7, I korrus teenindusbüroo ning Tallinna kodulehel: <http://ettevotja.tallinn.ee/ettevotja/infopunkt/tln_toetusmeetmed/ .Taotlused tuleb esitada 29. aprilliks hiljemalt kella 14.00-ks. Lisainformatsioon telefonil 640 42 19.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum