Andris Feldmanis • 30. märts 2005 kell 12:05

Parimat suhtekorraldustööd teevad Kalev ja Õiguskantsler

Eesti äriettevõtetest on kõige professionaalsem suhtekorraldustöö AS-il Kalev ja riigiasutustest Õiguskantsleril.

Sellisele järeldusele jõuab ajakirjanike seas Turu-uuringute AS-I poolt läbi viidud küsitlus 'Ettevõtete ja asutuste suhted meediaga 2004'.

Erafirmade seas järgnevad Kalevile (keskmine hinne 9-pallisel skaalal 7,18)

Microlink (7,15), Saku Õlletehas (6,87), Eesti Ühispank (6,78) ja Radiolinja Eesti (6,73).

Avaliku sektori asutuste lõikes hindasid ajakirjanikud kõige kõrgemalt Õiguskantslerit (7,34), järgnesid Riigikontroll (7,3), Päästeamet (7,3), Siseministeerium (7,24) ja Rahandusministeerium (7,22).

Pressiesindajad olid ajakirjanikele kõige paremini kättesaadavad Kalevis ja Riigikontrollis. Teavitamise avatuse poolest paistavad silma Microlink ja Statistikaamet.

Ajakirjanike hinnangud enamiku vaadeldud ettevõtete ja asutuste osas on varasemate aastatega võrreldes paranenud. Olulisemad küljed meediasuhtluse puhul on ajakirjanike hinnangul väljastatava teabe usaldusväärsus, kiire päringutele vastamine, avatud suhtlemine ning pressiesindaja hea kättesaadavus.

Parimaks pressiesindajaks aastal 2004 valisid ajakirjanikud Riina Vändre Rahandusministeeriumist, kes pälvis sama tiitli ka eelmisel aastal.

Juba üheksandat aastat läbi viidav küsitlus 'Ettevõtete ja asutuste suhted meediaga'

hõlmas kokku 59 erinevat asutust ja erafirmat. Tänavu jaanuaris-veebruarisläbi viidud küsitlusele vastas 193 ajakirjanikku üle Eesti.

Hetkel kuum