8. aprill 2005 kell 8:26

Toetus Eesti Euroopa Liitu kuulumisele püsib kõrge

Märtsis tehtud uuringu kohaselt toetas Eesti kuulumist Euroopa Liitu 70% ning vastu oli 24% küsitletud valimisealistest kodanikest.

ASi Emor märtsis tehtud uuringu kohaselt Eesti elanike toetuses Euroopa Liidule olulisi muudatusi ei olnud, teatas Euroopa Liidu teabetalitus.

Euroopa põhiseaduse lepingust on vähemalt midagi kuulnud 62% valimisealistest kodanikest (58% kõigist vastajatest). Peamisteks infoallikateks lepingu kohta peetakse endiselt televisiooni ja ajalehti. Pisut on kasvanud raadio kui infoallika osatähtsus.

Ka hinnangutes lepingu kasulikkusele ei ole olulisi muutusi toimunud. Lepingut peab kasulikuks 44% valimisealistest kodanikest ning kahjulikuks 14%.

44% kõigist vastanutest ei osanud hinnata, kas leping on Eestile kasulik või kahjulik.

Riigikantselei tellitud uuringu käigus küsitleti 1016 inimest vanuses 15-74 aastat, kellest 77% olid valimisealised Eesti kodanikud. Küsitlus toimus AS Emor Omnibuss-küsitluse raames.

Uuringu eesmärk oli mõõta toetust Euroopa Liidule ja teadlikkust Euroopa põhiseaduse lepingust.

Täies mahus on uuring kättesaadav Riigikantselei <#koduleheküljel=http://www.riigikantselei.ee/?id=372>

Hetkel kuum