19. aprill 2005 kell 14:00

Euroopa Komisjon ei pea Eesti suhkruandmeid usaldatavaks

Euroopa Komisjon ei pea Eesti valitsuse esitatud andmeid üleliigse suhkruvaru kohta usaldusväärseks ja lähtub nn. suhkrutrahvi määramisel oma statistikast.

Eesti positsioone läbirääkimistel Komisjoniga on kahandanud magusatootja Kaleviga seotud juhtum. Komisjon teatab lõpliku varu suuruse mai lõpul ja Eesti saab aasta lõpuni aega üleliigsete varude likvideerimiseks, kirjutab ETV.

Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Mariann Fischer Boel ei taha suhkruga seoses käituda ainuisikuliselt, ehkki tal on selleks õigus, ning ta tõi asja kõigi volinike kabinettidesse. Kabinetiülemad arutasid suhkruteemat selle nädala alul. Euroopa Liit peab kindlasti enne mai lõppu välja arvestama suhkru laovarude suuruse, sest see on seotud eelarvega ning ebamäärasuse säilimisel võiks suhkrutootjatega seotud ringkonnad Komisjoni kohtusse kaevata.

Suhkrutootmine on Euroopa liidus ülimalt reguleeritud valdkond ja suure suhkrutootmisega seotud riigid, ennekõike Hispaania, Prantsusmaa ja Portugal hoiavad hoolikalt silma peal igal otsusel, mis nn suhkrutrahviga seoses langetatakse. Eesti kaitsel on uued liikmesriigid, kellel on samuti trahviga probleeme, küll aga seoses teiste toiduainetega - ennekõike Poola, ka Läti ja Leedu.

Euroopa Komisjonis on põhjalikult olnud jutuks Eesti valitsuse hiljuti esitatud argumendid, mis rõhuvad just eratarbimisele. See põhjendus pole aga väga tõsiselt võetav, eriti pärast teateid magusatootja Kalev juurest leitud suhkruvarudest. Komisjoni allikad märgivad irooniliselt, et Eesti esitatud andmeid ei saa usaldada, kui alguses räägitakse 60 000 tonnist, siis nö. leitakse 30 000 tonni üles.

Tõenäoliselt saab Eesti trahvi nö. täie rauaga: eeldatakse, et riik suudab nüüd spekulantidelt trahvi tagasi küsida. See aga võib olla üsna keeruline ülesanne ja tõsine katse Eesti haldussuutlikkusele, kuna paljud firmad on lihtsalt haihtunud või pankroti välja kuulutanud. Eesti saab veel enam kui pool aastat aega laovarude hävitamiseks, trahvi ei pea maksma aga korraga. Arvatavalt tehakse vastav tasaarveldus.

Kinnitamata andmetel hakkab suhkruprobleemiga tegelema Euroopa Liidu pettusevastase võitluse amet OLAF, eeldades, et spekulatsiooniga olid seotud ka tollased Euroopa Liidu firmad. Asjatundjate arvates võinuks Eesti spekulatsiooni vältimiseks rakendada kaitsetolle. Kuigi Eestis on väidetud, et maailmakaubandusorganisatsiooni WTO reeglid seda ei luba, saab WTO loal siiski rakendada tolle, klausliga, et neid rakendatakse spekulatsiooni vältimiseks. Suhkruprobleem on vajanud poliitilist otsustust, kuid näib, et Eesti valitsused on poliitilisi otsustusi vältinud, kas tahtlikult või saamatusest.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum