20 aprill 2005

Sõnnikuhoidlaid tehakse korda 91 mln krooni eest

Põllumajanduse registrte ja informatsiooniamet (PRIA) määras sõnnikuhoidlate korda tegemiseks 91 mln krooni toetust.

PRIA määras 728-le loomapidajale 819 sõnnikuhoidla korda tegemiseks 91 mln kr sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust.

Toetatakse uue sõnnikuhoidla ehitamist või olemasoleva laiendamist, sõnnikuhoidla rekonstrueerimist ja sinna tehnosüsteemide soetamist. Sõnnikuhoidlad peavad olema veekaitsenõuetele vastavad nitraaditundlikel aladel 2008. aastaks ja muudel aladel 2010. aastaks.

Toetuse saamiseks esitati 753 taotlust, kuid neist 25 taotlust jäi rahuldamata, peamisteks põhjusteks see, et laudas, mille juurde kuuluva sõnnikuhoidla jaoks toetust küsiti, ei peetud üle 10 loomühiku loomi. Paljudele taotlejatele määrati toetus väiksemas mahus, kui nad seda taotlesid, kuna kontrollimisel selgus, et neil ei ole nii palju loomi, kui taotluse peal kirjas oli.

Hetkel kuum