29. aprill 2005 kell 14:13

Balti assamblee kutsub Venemaad tunnistama okupeerimist

Balti assamblee kutsub Venemaad üles tunnistama Eesti ja Balti riikide okupeerimist ning mõistma hukka ebaõiglust ja kannatusi.

Balti assamblee võttis reedel Pärnus toimunud koosolekul vastu üleskutse Vene riigiduumale ja föderatsiooninõukogule, kirjutab Eesti Päevaleht Online.

Üleskutses on kirjas, et pidades silmas lähenevat Euroopas II maailmasõja lõpu 60. aastapäeva ja võttes arvesse tõsiasja, et sõja lõpp ei toonud vabadust kõigile Euroopa maadele, kaasa arvatud Eestile ja Balti riikidele, kutsub Assamblee Venemaad üles tunnistama Eesti ja Balti riikide okupeerimist Molotov-Ribbentropi pakti tagajärjel, mõistma hukka ebaõiglust ja kannatusi ning võtma meetmeid korvamaks Eesti, Läti ja Leedu rahvale Nõukogude Liidu poolt peale surutud totalitaarse kommunistliku re?iimi tekitatud kahju.

Samuti otsustas Balti Assamblee lähetada kirja USA presidendile George Walker Bushile Eesti ja Balti riikide okupeerimist puudutavas küsimuses.

5. Balti assamblee ja Põhjamaade nõukogu ühisistungi lõppistungil võeti vastu kommunikee, milles määrati kindlaks edasise koostöö prioriteedid. Parlamentidevaheline koostöö kavatsetakse muuta paindlikumaks, tõsta tahetakse konkreetsete projektide osatähtsust ning nende elluviimise tulemuslikkust.

Vastavalt kommünikeele peab Läänemere regioonis tugevnema koostöö hariduse ja teadustöö vallas, samuti Läänemere keskkonnaalase kaitse küsimustes. Ette on nähtud koostöö arendamine Balti- ja Põhjamaade tööjõuturu reguleerimisel, võitluses korruptsiooniga ning alkoholialases poliitikas Balti- ja Põhjamaades

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum