Sirje Niitra • 5. mai 2005 kell 9:16

Maksudistsipliin näitab paranemise märke

Maksuvõlgade sissenõudmise tulemusena vähenes I kvartalis maksuvõlg 52,8 miljoni krooni võrra ja oli kvartali lõpu seisuga 3 221 miljonit krooni.

Sunnimeetmete rakenduse tulemusena laekus kvartali jooksul

261 miljonit krooni, teatas masku- ja tolliamet. Nimetatud summa on oluliselt suurem, kui see oli 2004.aasta samal perioodil. Võttes arvesse ka I kvartali võlakasvu mahtu, saab hinnata, et sunnimeetmete rakendamises ja vabatahtliku tasumise võimaldamise suhtes on saavutatud optimaalne tase.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on muutunud võladünaamika suund - maksuvõla kogusummat ei mõjuta enam märkimisväärselt maksuvõlgade mahakandmine, vaid maksuhalduri poolt läbiviidav suunatud fookusseeritud tegevus ja sunnimeetmete rakendamine tähtaegselt täitmata kohustuste menetlemisel.

Maksuvõla dünaamika püsis I kvartalis positiivses toonis. Maha kanti maksuvõlgu 58 miljoni krooni ulatuses, uusi maksuvõlgasid tekkis kogusummas 522 miljonit krooni. Maksu- ja tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise osakonna juhataja Raul Siemi sõnul on võlgade vähenemise trendi põhjusteks maksuhalduri jõulisem tegevus maksuvõlgade sissenõudmisel ning ka üldine maksudistsipliini paranemine.

Võlglaste arv vähenes kvartali jooksul 23 500 võlglase võrra, eelmisel aastal samal ajal langes maksuvõlglaste koguarv 11 000 isiku võrra. Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisega seonduva perioodi mõjutusel vähenes võlglaste arv märtsikuus 13 000 võrra.

Siemi sõnul väärib esile toomist, et võlglaste arvu langustrend on selgelt nähtav ka nimetatud protsessile eelnevatel kuudel. 'See on aga kindel signaal maksudistsipliini üldisest paranemisest, ' ütles Siem.

Hetkel kuum