11 mai 2005

Läti inflatsioon ei taltu, euro väljavaated ohus

Tarbekaupade hinnatõus Lätis, kus inflatsioon on ELi kiireim, sai aprillis uut hoogu, varjutades Läti väljavaateid Euroopa ühisraha euroga liitumiseks.

Läti statistikaameti teisipäeval avaldatud andmeil kiirenes inflatsioon aprillis aasta arvestuses märtsikuu 6,4 protsendilt 6,9 protsendile. Eelnenud kuuga võrreldes kallinesid hinnad protsendi võrra, kannustatuna eelkõige kütuse, tervishoiuteenuste ning toidukaupade hinna tõusust.

Läti suurima panga SEB Unibanka peaökonomist Andris Vilks ütles, et tõenäoliselt ei õnnestu Lätil inflatsiooni ohjeldada ning seega ei pruugi ühinemine Euroopa ühisraha euroga sihiks seatud 2008. aastal reaalne olla. Läti liitumist 2. mail Euroopa vahetuskursi mehhanismiga ERM, mis on üks eurole ülemineku tingimusi, nimetas Vilks pigem poliitilise tahte avalduseks.

Vilksi sõnul on 3-4% inflatsioon kiire majanduskasvuga riigi puhul normaalne ning Euroopa Keskpank võiks kaaluda, kas mitte selle kriteeriumi osas uutele kiire majanduskasvuga liikmesriikidele euroga liitumisel erandit teha.

Inflatsioonikriteeriumi järgi peavad euroga liituda soovivad riigid hoidma aastainflatsiooni vahemikus pluss-miinus 1,5 protsendipunkti kolme kõige madalama inflatsioonitasemega riigi keskmisest. See on praegu 2,2% tasemel.

Inflatsioonihüpe aprillis tõstab samas ka tõenäosust, et Läti valitsus rakendab erakorralisi abinõusid hinnatõusus pidurdamiseks. 2. mail teatas rahandusminister Oskars Spurdzins, et valitsus kaalub pangalaenude maksustamist ning riigitöötajate palkade külmutamist.

Hetkel kuum