19 mai 2005

Elcoteq tõrjub meedia süüdistusi madala palga ja pikkade tööpäevade osas

Soome elektroonikaseadmete valmistaja Elcoteq lükkab Helsingi börsile saadetud pressiteates ümber Eesti ja Soome meedias ilmunud kriitiliste artiklite väited.

Vastuseks meedias ilmunud väidetele, et Elcoteq maksab oma Tallinna tehaste töölistele keskmisest madalamat palka ning nõuab töölistelt pikki tööpäevi, lasi firma oma sisekontrolli talitusel kontrollida taoliste väidete paikapidavust. Valminud ülevaate palkadest ja töötundidest kontrollis omakorda üle firma audiitor KPMG. Neile dokumentidele tuginedes väidab Elcoteqi juhatus, et meedias esitatud võited on alusetud ja valed, kirjutas Elcoteq oma pressiteates.

Aluseks võetud 2003. aasta palkade kõrvutamisel teiste võrreldavate palkadega ilmnes, et Elcoteqi tööliste keskmine palgatase on kõrgem. Sõltuvalt nõutud kvalifikatsioonist 40-70%. Elcoteqi edu jaoks on konkurentsivõimelise ja atraktiivse palga maksmine äärmiselt oluline, et kindlustada omale kompetentne ja motiveeritud tööjõud, kirjutas firma.

Väidetavalt ülipikkade tööpäevade selgituseks kirjutas Elcoteq, et Eesti tehastes rakendatakse 40-tunnist töönädalat, nagu nõuavad Eesti seadused. Tehased töötavad küll 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas, kuid töö on kolmes vahetuses ja tööpäeva pikkus ei ületa kaheksat tundi.

Teatud töölõikudes on küll katsetamisel 12-tunnine tööpäev, mille aga korvab sellele järgnev pikem puhkeperiood. Kokku ei ületa töönädala pikkus ka sellisel juhul 40 töötundi, selgitas firma. Katseperiood lõpeb 31. juulil ning siis arutatakse koos töötajatega, kui edukas taoline töövorm oli.

Elcoteq teatas, et pidas vajalikuks taolise pressiteate väljastamist, et kaitsta firma mainet, kuna taoline meediakajastus võib jätta ettevõttest vale mulje ning muuhulgas kahjustada firma väärtust selle aktsionäride ja investorite jaoks.

Hetkel kuum