30 mai 2005

Rahandusminister: Eesti üleminekut eurole ei saa ohtu seada

Rahandusministeerium arvestab eelarve- ja maksustrateegia kujundamisel kindlasti Maastrichti konvergentsikriteeriumite täitmisega.

'Jälgime inflatsioonikriteeriumit, jälgime eelarvepuudujäägi kriteeriumit ning samuti riigivõla ja intressimäärade kohta sätestatud kriteeriume.

Üleminek eurole peab toimuma 1. jaanuarist 2007,' ütles rahandusminister Aivar Sõerd.

Eestile on nendest kahlemata kõige kriitilisem hindamisperioodi inflatsioonikriteerium, ehk 2,6% inflatsioonitaseme saavutamine.

Käesoleva aasta juunis-juulis vaadatakse veelkord läbi analüüsid ja prognoosid ning kui selle kriteeriumi täitmine ei ole saavutatav, tuleb teha ka sellekohaseid otsuseid.

Eesti inflatsioonile avaldavad suurt mõju nii maailmaturu hindade arengud kui administratiivsed hinnatõusud. Seejuures on maailmaturuhindade mõju Eesti inflatsioonile suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt, kuna meie ostukorvis on suurem osakaal toiduainetel ja transporditeenustel.

Praeguste hinnangute kohaselt moodustavad maksumuudatustest tingitud hinnatõusud ca 20% kogu hinnatõusudest Maastrichti inflatsioonikriteeriumi hindamise perioodil. Seega on inflatsioonikriteeriumi täitmisel oluline jälgida hinnatõusu mõjutavaid arenguid nagu nafta ja toidukaupade maailmaturuhinnad ning administratiivsete hinnatõusude osas lisaks maksumuudatustest tulenevatele hinnasurvetele ka muid riiklikult ja kohalike omavalitsuste poolt kontrollitavate hindade tõuse.

Samuti tuleb arvestada, et ka nõudluse kasv tekitab inflatsioonisurveid, mistõttu tuleb jälgida ka kiire laenukasvu (tarbimislaenude kasvu) mõju inflatsiooni kiirendamisele. Kuna maailmaturuhindade arenguid ei saa Eesti mõjutada, siis on inflatsioonikriteeriumi täitmiseks on oluline kontrollida administratiivseid hinnatõuse ning vältida ekspansiivse eelarvepoliitika elluviimist.

Hetkel kuum