EPL: Minister Edgar Savisaar sekkus raudteetülisse

Edgar Savisaar on sekkunud Eesti Raudtee ja Spacecomi vahelisse tülisse, teatades osapooltele, et Eesti Raudtee suhtes on ettevalmistamisel ettekirjutus.

Nimelt saatis Spacecom läinud aasta septembris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) taotluse, milles väidab, et Eesti Raudtee tegevus Spacecomi suhtes on ebaõiglane ning diskrimineeriv, kirjutab Eesti Päevaleht.

Spacecom põhjendab seda liiga kõrge infrastruktuuri kasutustasu nõudmisega. Ühtlasi palutakse teha Eesti Raudteele ettekirjutus, et kohustada viimast lõpetama diskrimineeriv tegevus.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Savisaar saatiski 23. mail nii Eesti Raudteele kui ka Spacecomile kirja, kus teatab, et Spacecomi kaebus on menetlusse võetud. Lisaks teatab minister, et menetluse käigus tuvastati, et Spacecomile eelmisel liiklusperioodil määratud kasutustasu määr ei vasta metoodikale.

Eesti Raudtee väljendas eile hämmingut ministeeriumi võimaliku ettekirjutuse osas, sest järelevalvemenetluse käigus ei pöördutud kordagi Eesti Raudtee poole lisaselgituste saamiseks või täiendavate materjalide esitamiseks.

?Ka jääb Eesti Raudteele arusaamatuks, millele tuginedes väidab ministeerium, et ettevõtte poolt liiklusgraafikuperioodil 2004?2005 võetav raudteeinfrastruktuuri kasutamise tasu ei vasta metoodika nõuetele. Järelevalvemenetluse käigus ei vajatud peamise menetlusosalise selgitusi ning tugineti ainult kaebuse esitanud ASi Spacecom paljasõnalistele ja asjatundmatutele väidetele,? selgitas Eesti Raudtee avalike suhete juht Priit Koff.

Hetkel kuum