3 juuni 2005

Paldiski sõlmis linnaelanikele kohustusliku olmejäätmete veo lepingu

Paldiski linn ja Ragn-Sells sõlmisid korraldatud olmejäätmete veo lepingu, teatas ettevõte.

Paldiski linna ja Ragn-Sells ASi esindajad kirjutasid eile alla lepingule, mille kohaselt Paldiski linna territooriumil asuvad jäätmetekitajad loetakse liitunuks korraldatud olmejäätmete veoga alates 1. septembrist 2005. Lepingu kestvus on 3 aastat.

'Mul on hea meel, et Paldiski on suutnud minu andmetel teise Eesti kohaliku omavalitusena läbi viia korraldatud olmejäätmete veo konkursi, mis lõppes aprillis,' ütles Paldiski linnapea Kaupo Kallas. 'Linna jaoks on oluline, et seadusest tulenevad kohustused täidetakse nõuetekohaselt ning linn saab puhtamaks. Jäätmetega on paraku nii, et kui kohustust ei ole, ei taha keegi nendega tegeleda, mis on inimlikult mõistetav. Sellepärast on vaja riiklikku sundi, et tagada puhas elukeskkond ka järgnevatele põlvkondadele.'

Konkursi võitnud jäätmekäitlusfirma Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rein Leipalu rääkis, et Ragn-Sells hakkab Paldiskis koguma ja vedama 600-800 tonni segaolmejäätmeid aastas. 'Uus süsteem hakkab toimima septembri algusest, kui oleme kätte saanud jäätmeloa korraldatud olmejäätmete veoks,' selgitas Rein Leipalu. 'Neile klientidele, kellel veel meiega kehtivat lepingut ei ole, soovitame see vormistada ? nii on võimalik vältida üleminekuperioodi segadusi.'

Ragn-Sellsi arendusdirektor Agu Remmelga sõnade kohaselt võib Paldiski linnavalitsust teistele omavalitsustele eeskujuks tuua tänu operatiivsele tegutsemisele jäätmealase seadusandluse rakendamisel. 'Korraldatud olmejäätmeveo süsteem tähendab jäätmetekitajale seda, et jäätmetega seonduvad kulutused pigem langevad,' märkis Agu Remmelg. 'Nende jaoks, kes seni veel jäätmeveoga liitunud ei ole, tekib liitumise kohustus. Uue süsteemi eesmärk on kaotada omavolilised prügiladestuskohad, kuhu seni on sageli ladestatud ka ohtlikke jäätmeid. Lisaks korraldatud olmejäätmeveo rakendamisele, plaanime Paldiskis luua ka võimalused taaskasutatavate materjalide äraandmiseks.'

Hetkel kuum