9. juuni 2005 kell 9:43

Starmani aktsiad noteeritakse põhinimekirjas

Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas lubada Starmani 13 053 570 lihtaktsiat börsi põhinimekirja.

Luba on tingimuslik, mis eeldab:

AS Starman aktsiate avalik pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele, pakkumistulemused on avalikustatud ning müüdud aktsiad on kantud uute investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Keskregistris;

avalikkuse hulka kuuluvad investorid (sealhulgas Institutsionaalsel Pakkumisel osalevad kutselised investorid, kes ei omanda üle 5% aktsiatest) (free float) omavad pakkumise tulemusena vähemalt 25% noteeritavate aktsiatega esindatud aktsiakapitalist;

emitent on sõlminud noteeritavate väärtpaberite suhtes Börsi liikmega turutegemise lepingu, mis tagab väärtpaberi piisava likviidsuse vähemalt

1 aasta jooksul pärast aktsiate kauplemisele võtmist. Lepingu kohaselt hoitavostu- ja müügihinna vahe (spread) ei tohi ületada 2,5% ning selliste ostu- ja müügitellimuste kogus peab olema vähemalt 2000 aktsiat;

emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab informatsiooni tingimuste täitmise kohta.

Hetkel kuum