Peeter Raidla • 9. juuni 2005 kell 7:19

Tööinspektsioon võtab sihikule väikese töötajaskonnaga ettevõtted

Tööinspektsioon saadab täna märgukirjad 420 tööandjatele, kel on väga väike töötajate arv, kuid käive on märkimisväärne.

Kokku pannakse posti Tallinnas ja Harjumaal 300 ja mujal Eestis veel 120 kirja.

Tööinspektsioon on kavandanud käesoleval aastal läbi viia sihtkontrolli töölepingute vastavuse kohta töölepingu seaduse 2004.a. 1.mail jõustunud muudatustega.Seoses sellega on kavas kontrollida eelkõige neid firmasid, kus Tööinspektsiooni andmetel on töötajate arv väike. Kui ettevõttes on Tööinspektsiooni andmetel töötajaid alla 5, siis on firma võimaliku kontrollimise objektiks.Tööinspektsioon palub oma kirjaga veel kord kontrollida üle, kas töötajate töölepingud vastavad TLS § 26 lõike 1 sätestatud nõuetele. Ühtlasi tuletatakse meelde, et 2004.a. 1.maini kehtinud töölepingute vastavusse viimise tähtajaks oli 2005.a. 1.jaanuar.Tööinspektsiooni peadirektor Priit Siitan: ?Sotsiaalministeerium on 2005.aaastaks kinnitatud Tööinspektsioonile üheks prioriteediks deklareerimata töösuhete vähendamise. Tööinspektsioon kui riikliku järelevalve teostaja saab deklareerimata töösuhete vähendamisele kaasa aidata töötajatega sõlmitud kirjalike töölepingute olemasolu kontrollides ja võrreldes töötajate andmeid Maksu- ja tolliameti andmebaasis kajastuvate andmetega.Koostöös Maksu- ja tolliametiga oleme välja selgitanud 2004.aasta andmete põhjal ligikaudu 600 ettevõtet (ehitus, tööstus ja kaubandus), kus on andmebaasis 0-2 töötajat, kuid ettevõtte käive on olnud 2004.aastal vahemikus 1-10 miljonit krooni.Nende andmete põhjal võime eeldada (kuigi see ei pruugi olla nii), et nendes ettevõtetes kasutatakse töölepinguta töötajaid, kelle pealt tööandja pole maksnud ka riiklikke makse.Märgukirjade saatmise eesmärgiks on teavitada ettevõtet võimalikust eelseisvast tööinspektori kontrollist ja sellega lõpetada eeldatav seaduserikkumine. Edaspidine andmete analüüs ja ettevõtete valikuline kontroll võimaldab hinnata ennetava töö tõhusust?.

Hetkel kuum