Peeter Raidla • 9. juuni 2005 kell 9:07

Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa Ülemkoguks

Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad 16. ja 17. juunil 2005 toimuval Euroopa Ülemkogul.

Ülemkogu istungi päevakorras on järgmised olulisemad teemad: finantsperspektiiv; majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused; vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala; laienemine; välissuhted. Täiendavaks poliitiliseks aruteluks on päevakorda lisandunud Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seisu hindamine.

Finantsperspektiivi küsimuses toetab Eesti eelarvemahu kulukohustuste piirmäära 1,06?1,12% Euroopa Liidu rahvuslikust kogutulust. Peamise säästuvõimalusena näeme rikkamatele statistilise efektiga riikidele kiiremat üleminekuperioodi, energia- ja struktuurivõrgustike (TEN) eelarve säilimist 2006. aasta tasemel ning majanduskasvu kohandamise fondi mitteloomist. Eesti ei toeta eelarvemahu vähenemist järgmistes valdkondades: uute liikmesriikide ühtekuuluvuspoliitika; maaelu areng, kalandus ja keskkond; teadus- ja arendustegevus; konkurentsivõime ja innovatsioon ning haridus; piirikaitse; kultuur ja naabruspoliitika.

Omavahendite osas toetab Eesti Briti tagasimakse (rebate) kaotamist. Igasugused korrektsioonimehhanismid peaksid olema kindla tähtajaga.

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite aastase piirmäära lagi ja selle arvestamise metoodika ei tohi olla meie suhtes ebaõiglane, st et piirmäära määramisel tuleb eraldi arvestada iga riigi reaalset majanduskasvu. Samas tuleb tagada reaalne 4% piirmäära tase. Samuti soovib Eesti käibemaksu abikõlbulikkuse säilimist.

Hetkel kuum