Peeter Raidla • 9. juuni 2005 kell 8:26

Valitsus täiendas maavarade kaevandamise korda

Valitsus kiitis täna heaks kolm maavarade kaevandamist reguleerivat määrust.

Määruse 'Riigile kuuluval maapõue osal maavara otsingu eesmärgil tehtava üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu või riigi omandis oleva maavara kaevandamise õiguse enampakkumise teel müümise kord' eesmärk on tagada võrdsetel alustel enampakkumise läbiviimine isikute vahel, kes üheaegselt soovivad ühel ja samal objekti teha kas geoloogilist uuringut või hakata kaevandama maavara. Jõustuva korra uus aspekt on, et enne eelistati uuringuloa saamisel esimesena taotluse esitanud isikut, kuid nüüd enampakkumise võitjat, kaevandamise loa saaja eelistamisel muutusi ei ole.

Teine kinnitatud määrus 'Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord' kehtestab, kuidas riik annab endale kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada. Maad saab kaevandamiseks kasutada kas maarendilepingu, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel. Uut korda on täiendatud lisaks olemasolevatele veel ühe maa kasutamise võimalusega - hoonestusõiguse seadmisega.

Kolmandana kinnitati määrus 'Üleriigilise tähtsusega maardlad'. Tegemist on uuendatud nimekirjaga, kuhu on kantud riigi seisukohast suure majandusliku tähtsusega maardlad. Samuti sisaldab nimekiri maardlaid, milles kaevandamine toob kaasa maakonna või riigi piire ületava keskkonnamõju või mis asuvad Eesti territoriaalmeres ehk majandusvööndis.

Hetkel kuum