14. juuni 2005 kell 7:15

EMTA soovitab FIEdel deklaratsioonid üle kontrollida

Maksu- ja Tolliamet saadab täna 700-le FIEle teavitavad kirjad soovitusega üle kontrollida maksuhaldurile esitatud deklaratsioonid.

Kirjad saadetakse nendele füüsilistest isikutest ettevõtjatele, kelle puhul maksuhalduri analüüs näitab kõrget maksuriski. Näiteks jäävad enamustel kirja saanutest legaalsed aastatulud (koos palgaga) alla 20 000 krooni, samad isikud ei saa riikliku pensioni ning deklareeritud on ettevõtlustulu ja -kulu, kuid ettevõtlusest saadud tulu on nulli lähedane.

Amet analüüsis ka füüsilisest isikust ettevõtjate poolt 2003. ja 2004. aasta eest deklareeritud ettevõtluse tulusid tegevusalade ja tegevuspiirkondade järgi. Selle tulemusel saadud keskmisi näitajaid võrreldi iga maksukohustuslase poolt deklareeritud andmetega ning selgitati välja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulud erinesid oluliselt vastava piirkonna keskmistest näitajatest või ei ole ettevõtja aastate vältel ettevõtlustulu saanud.

FIEd, kelle puhul maksuhaldur juhib tähelepanu korrektsele tulude deklareerimisele, tegelevad eelkõige hulgi- ja vahenduskaubanduse, jaekaubanduse, transpordi, kinnisvaraalase ja ehituse valdkonnas. Samuti on esindatud muud teenindavad tegevusalad, nagu juuksurid, kosmeetikud.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Marek Helmi sõnul on maksuhalduri ülesanne tagada riigieelarvesse maksutulude laekumine. 'Analüüsides FIEde deklareeritud andmeid, näeb amet siin maksuriski, seetõttu otsustati ka juhtida füüsilisest isikutest ettevõtjate tähelepanu maksude korrektsele tasumisele', lisas Helm.

Selgituste ja abi saamiseks palub Maksu- ja Tolliamet kirja saanud FIEdel pöörduda oma kliendihalduri poole, kelle kontaktandmed on ära toodud kirjas.

Teenindajaga koos on võimalus üle vaadata deklareeritud andmed, saada vajalikku abi ning deklaratsiooni andmetes vigade avastamisel palub maksuhaldur teha uus, parandustega deklaratsioon paberkandjal ning esitada see uuesti piirkondliku maksukeskuse teenindusbüroosse.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum