Valitsus eraldas AS-ile Linette hüvitisena 428 788 krooni ja 40 senti

Valitsus otsustas eraldada omandireformi reservfondist AS-ile Linette tagastamatu toetusena 428 788 krooni 40 senti.

Linette saab raha seoses omandireformi aluste seaduses sätestatud vara ostmisel tasutud summa hüvitamisega, teatas valitsuse esindaja. Linette taotleb hüvitist firmale kuulunud ning 64/100 mõttelises osas õigusvastaselt võõrandatud vara õigustatud subjektile tagastatud hoone eest asukohaga Tallinnas Kopli 6b (endise aadressiga Kopli 4a).

Isikud, kelle omandis on omandireformi objektiks olev õigusvastaselt võõrandatud vara, on kohustatud selle õigustatud subjektile tagastama. Eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes on tagastamisele kuuluva vara omandanud seaduslikus korras ostu-müügilepingu alusel, hüvitab riik vara ostmisel tasutud summa.

Rahandusministeeriumist saadud informatsiooni kohaselt on aktsiaselts nõustunud eelnõus esitatud summaga.

Hetkel kuum