Majandusministeerium: eeskirjade täitmine ei ole võlgade kinkimine

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avaldas äsja oma kommentaari tänases Äripäevas ilmunud artiklile ?Savisaar uputas Tallinki võla?.

Järgneb ministeeriumi kommentaar:

'Tallink Grupi ja Hansatee Cargo võlgnevuste lootusetuks tunnistamise ja bilansist mahakandmise näol, milleks Veeteede Amet vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt luba taotles, on tegemist üksnes Veeteede ameti bilansi korrastamisega - bilanss peab kajastama varade seisu õigesti. Raamatupidamislik toiming - bilansi korrastamine ei tähenda nõudest loobumist või võlgnevuse mahakandmist juriidilises mõttes. Õiguslikult on nõudest loobutud alles siis, kui aegumistähtaja jooksul ei ole vastavat nõuet isiku vastu esitatud. Selliste nõuete aegumistähtaeg on kümme aastat.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kasutanud kõiki võimalusi saada võlgu kätte kohtuväliselt. Kuna see ei õnnestunud analüüsitakse võimalusi pöörduda AS Tallink Grupi ja Hansatee Cargo võlgnevuste sissenõudmiseks kohtu poole. Selleks on aega vähemalt kaheksa aastat. Ministeerium leiab, et konkreetsete juriidiliste asjaolude väljatoomine siinkohal ei ole õigustatud, et mitte halvendada riigi positsiooni võimaliku kohtuvaidluse korral.

2003. aasta mais pöördus Tallink Grupp õiguskantsleri poole küsimusega, kas teede- ja sideministri määrusega kehtestatud jäämurde- ja tuletornitasud on kooskõlas põhiseadusega. Õiguskantsler leidis, et need on põhiseadusega vastuolus. 2004. aasta kevadel võttis Riigikogu vastu seaduse, millega see vastuolu likvideeriti.

Lähtuvalt õiguskantsleri seisukohast lõpetasid AS Tallink Grupp ja Hansatee Cargo jäämurde- ja tuletornitasude maksmise kuni seadusemuudatuse jõustumiseni 2004. aasta 1. juulil. Sellest ajast on võlgnevus kajastatud Veeteedeameti bilansis,' öeldakse ministeeriumi kommentaaris.

Hetkel kuum