22. juuni 2005 kell 9:18

Tallinna linnavalitsus kehtestas linnaosade eelarvete koostamise uued põhimõtted

Järgmisest aastast kehtivad linnaosadele ühelaadsete kulude osas ühesugused kriteeriumid.

Üldvalitsemiskulud jaotatakse nii, et 40% läheb kõigile linnaosadele võrdselt, kuid 60% jaotub proportsionaalselt elanike arvule.

Kultuuri- ja spordikulud (v.a hallatavate asutuste ja Vanalinna Päevade kulud) jaotatakse proportsionaalselt elanike arvule, noorsooürituste kulud (v.a. noorsookeskused) jaotatakse aga nii, et 75% läheb proportsionaalselt kooliõpilaste ja lasteaialaste koguarvule ja 25% linnaosas elavate kuni 27 aastastele.

Sotsiaalosakonna kulude jaotatakse vastavalt linnaosa elanike arvule, koduteenuste kulud vastavalt klientide arvule linnaosasa. Päevakeskuste teenuste puhul omavad tähtsust nii külastuste arv kui eakate arv linnaosas. Toetused, mis moodustab 20% eelarvest, jaotatakse 85% riiklike toimetulekutoetuste osakaalu ja 15% elanike arvu järgi.

2006. aastast lähevad tänavapuhastuse kulud linnaosade eelarvetest Tallinna Kommunaalameti eelarvesse. Haljastuse hoolduskulude jaotus viiakse normatiivsele alusele aga pärast seda, kui keskkonnaamet on läbi viinud haljasalade mõõdistamise.

Linnavalitsuse hinnangul ei vaja linnaosade elamumajandus ja äriruumide majandamise kulude eelarvestamineühtseid kriteeriume, sest nende mahud on linnaositi erinevad ja kaetakse üldreeglina sama valdkonna tuludest.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum