22. juuni 2005 kell 11:23

Tartu maantee laiendamise takistused peaaegu kõrvaldatud

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil omandada viimased Tartu maantee rekonstrueerimist takistavad ehitised ja hooneosad.

'Seega on jäänud linna ühe olulisema magistraaltänava rekonstrueerimise ainsaks takistuseks Tartu mnt 36 parkimisplats, mille omanik nõuab linnalt võõrandamise eest põhjendamatult kõrget hinda,' ütles abilinapea Taavi Aas.

Linnavalitsus otsustas omandada Tartu mnt 44 kinnistu 516/1241 mõttelise osa ja Tartu mnt 46 kinnistu 232/624 mõttelise osa 20 miljoni krooni eest ning Tartu mnt 40 asuva hoone osa, eluruumi pindalaga 52 m2 674 836 krooni eest.

Ühtlasi andis linnavalitsus kesklinna valitsusele õiguse lõpetada ennetähtaegselt rendileping Tartu mnt 31-3 II korruse ruumide (üldpind 126,0 m2) kasutamiseks, makstes rentnikule kompensatsiooniks 600 000 krooni ning kiitis heaks Tartu mnt 31 korterit 5 koormava eluruumi üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise kokkuleppe, mis näeb ette maksta üürnikule kompensatsiooniks 800 000 krooni.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum