5. juuli 2005 kell 8:12

Põllumajandusministeeriumi sai toiduohutuse asekantsleri

Põllumajandusministeerium teatas, et alates juulikuust alustas tööd toiduohutuse asekantsler Toivo Nõvandi.

Nõvandi on hariduselt loomaarst, kes on 1975. aastal lõpetanud Põllumajanduse Akadeemia. 30-aastasesse tööstaaži mahuvad töötatud aastad peaveterinaararsti ja linnukasvatusettevõtte juhina. Nõvandi on juhtinud ka Põllumajandusministeeriumis toidu- ja veterinaarosakonda ning enne tema tööleasumist asekantslerina, juhtis Nõvandi taimetoodangu inspektsioonis söötade osakonda.

Toiduohutuse asekantsleri põhiülesandeks on toidu, veterinaaria ja taimetervise valdkonna koordineerimine, valdkonna tegevuskavade ja arenguprogrammide ettevalmistamine ja elluviimise korraldamine ning arengusuundade kujundamine.

Lisaks toiduohutuse asekantslerile on põllumajandusministeeriumis veel kolm asekantslerit (maaelu- ja kalanduspoliitika, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika ning välissuhete ja arenduse asekantsler).

Hetkel kuum