Kohtutäituritel on alates tänasest laiemad tööpiirkonnad

Alates tänasest, 8.juulist tegutsevad Eesti kohtutäiturid senise maakondliku süsteemi asemel neljas piirkonnas - Põhja, Lääne, Viru ja Lõuna piirkond.

Kohtutäiturid ühendati nelja tööpiirkonna alla täituriteenuse kvaliteedi tõstmise eesmärgil sarnaselt 2006. aasta algusest neljaks jagunevate kohtute tööpiirkondadega, teatas justiitsministeerium.

'Muudatusega suurenevad eelkõige kodaniku võimalused valida oma võla sissenõudmiseks endale meelepärane kohtutäitur - kui seni tuli pöörduda maakondliku täituri poole, siis nüüd saab täituriteenust kõigilt vastava piirkonna täituritelt,' sõnas Justiitsministeeriumi kohtute asekantsler Margus Sarapuu. ?See suurendab täituritevahelist konkurentsi.?

Kohtutäiturite büroode asukohad jäävad samaks ning muudatusi ei toimu ka kohtualluvuses - kohtutäituri peale kaebuse esitamiseks saab ka edaspidi minna kohtusse, mille tegevuspiirkonnas täitur tegutseb. Küll aga saab seoses kohtute tööpiirkondade ühendamisega neljaks piirkonnaks 2006.a alguses, uuest aastast kohtutäituri tegevuse peale kaebusi esitada mistahes kohtumajja konkreetse kohtutäituri tegevuspiirkonnas - näiteks Põlva kohtutäituri otsusele esitatud kaebust võib menetleda ka Tartu kohtumajas.

Kodanike jaoks täiturite tööpiirkondade ümberjagamine lisakulutusi kaasa ei too - võlgnik, kes ei tasu oma võlga kohtutäituri märgitud tähtajaks, peab seaduse kohaselt täitemenetluse jooksul maksimaalselt kaks korda kohtutäituri juurde ilmuma. Ülejäänud juhtudel hoitakse võlgnikku kursis täitemenetluses toimuvaga kirjalikult, kutsete ja aktide saatmise näol.

'Käesolev muudatus aitab ka vähendada ebavõrdsust kohtutäiturite töökoormuse ja sissetulekute osas. Hetkel on kohtutäiturite töökoormuse erinevused mitmekordsed ning see muudab täiturite töö mõnedes Eesti piirkondades aeglasemaks,' lisas Margus Sarapuu. ?Näiteks Läänemaal on kolm kohtutäiturit ning keskmine toimikute arv kohtutäituri kohta 2797, ent Ida-Virumaal on sama kohtutäiturite arvu juures keskmine toimikute arv kohtutäituri kohta 16 259. Võru, Jõgeva ja Rapla piirkonnas töötab vaid üks kohtutäitur ning Valgas tegutseb vaid kohtutäituri asendaja.?

Hetkel tegutseb Eestis 52 kohtutäiturit. Tööpiirkondade liitmise järel töötab Harju piirkonnas 19, Pärnu piirkonnas 13, Tartu piirkonnas 11 ja Viru piirkonnas 9 kohtutäiturit.

Hetkel kuum