PRIA ootab maaharijaid Natura alade keskkonnatoetust taotlema

11. juulist kuni 21. juulini võtavad PRIA piirkondlikud bürood vastu Natura 2000 alade keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlusi.

Toetust on võimalik saada maaharijatel, kes taotlesid tänavu ühtset pindalatoetust ja kellel vähemalt üks põld asub sellisel põllumassiivil, mis kuulub Natura 2000 alale, teatas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Keskkonnasõbraliku tootmise eest võib toetust taotleda põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta sh ka Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste kohta. PRIA saatis eelmisel nädalal kõigile toetusõiguslikele isikutele eeltäidetud taotlused postiga koju.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada PRIA-le:

* PRIA poolt postiga saadetud ja taotleja poolt täidetud ning allkirjastatud keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlus (Nartura 2000 aladel majandatavale tootjale).* Esmakordsel keskkonnasõbraliku tootmise toetuse kohustuse võtmisel peab põllumajandustootja lisaks eeltäidetud taotlusele esitama kinnituse kohustuse võtmise kohta ning viljavahelduse/ külvikorra sisseviimise plaani (MT 60A).

Taotleja peab täitma keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid kogu põllumajanduslikus kasutuses oleval maal viie aasta jooksul.

Toetuse määr aastas on nagu ikka keskkonnasõbraliku tootmise puhul 714 kr/ha põllumajanduslikus kasutuses oleva maa eest (k.a lühiajalised rohumaad) ja 331 kr/ha rohumaa eest. Toetus makstakse välja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses.

Hetkel kuum