Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon külastab Eestit

11. juulist 22. juulini viibib Eestis Rahvusvahelise Valuutafondi (RVF) delegatsioon, et viia läbi iga-aastaseid majanduspoliitilisi konsultatsioone.

Konsultatsioone nimetatakse ka artikkel IV konsultatsioonideks, teatas Eesti Pank.

Konsultatsioonide aluseks on RVF-i põhikirja neljas artikkel, mille kohaselt viivad Valuutafondi esindajad liikmesriikides läbi regulaarseid konsultatsioone, eesmärgiga tagada rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsus.

RVF-i esindajatel on kavas kohtumised peaministri, valitsuse liikmete, Eesti Panga juhatuse ning finantsinspektsiooni juhtidega, samuti erasektori ettevõtete ja majandusanalüütikutega. Kohtumistel on kavas arutelud Eesti

majandus- ja rahanduspoliitika teemadel. Visiidi tulemusena valmib sügisel RVF-i majanduspoliitiline hinnang Eesti kohta.

Delegatsiooni juhib Richard Haas, kes on RVF-i Eesti missiooni juht olnud alates 2002. aastast. Missioon avaldab esialgse hinnangu Eesti majanduspoliitika kohta visiidi lõppemisel 22. juulil.

Hetkel kuum