14 juuli 2005

Töövaidluskomisjonidele esitati tänavu vähem avaldusi

Töövaidluskomisjonidele esitati tänavuse aasta esimesel poolel 1646 avaldust, mida on vähem kui 2004. (1851) ja 2003. aastal (1705), teatas tööinspektsioon.

Töötajate avaldusi nendest oli 1604 (2004. a. 1812, 2003. a. 1671) ja tööandjate avaldusi 42 (2004. a. 39, 2003. a. 34). Tööandjad on pöördunud tänavu veidi rohkem komisjonide poole.

Eelmisest aastast lahendamata jäänud avaldustega kokku oli töövaidluskomisjonides esimesel poolaastal lahendamisel 1948 avaldust (2004. a. 2271, 2003. a. 2086).

Lahendati 1326 avaldust (2004. a. 1628, 2003. a. 1439), neist täies ulatuses 660 ja osaliselt 375.

Istungeid peeti 1519 (2004. a. 2063, 2003. a. 1875).

Edasi lükati 439 istungit. Taas on kõige sagedasemaks istungite edasilükkamise põhjuseks poole põhjendatud taotlus, järgneb nõude täiendamise vajadus.

Menetlus lõpetati 273 juhul ja kõige sagedamini on selle põhjuseks avaldaja loobumine nõudest (171 juhul).

Töötajate nõuete struktuur on püsinud muutumatuna läbi aastate. Esikohal on suure ülekaaluga saamata palga ning lõpparve ja/või töölepingu lõpetamise

hüvitise nõuded (1306), teisel kohal tööraamatu ja/või lõpparvekinnipidamise hüvitise nõuded (501) ja kolmandal kohal töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise nõuded (361).

Töölepingu lõpetamise on vaidlustanud teiste hulgas 14 isikut, kes on rasedad või kasvatavad alla 3aastast last ning üks töötajate esindajaks valitud isik. Mõlemad numbrid on mulluse ajaga võrreldes kordades väiksemad.

Tööandjad esitasid 42 avaldust, milles sisaldus 22 töötaja poolt tekitatud materiaalse kahju hüvitamise nõuet ja 27 muud nõuet.

Teise poolaastasse jäi lahendamiseks 607 avaldust.

Hetkel kuum