25 juuli 2005

Haigekassa on maksnud täiendavat ravimihüvitist enam kui miljon krooni

Haigekassa on tänavu ravimite eest täiendavat hüvitist makstud ligi 1 143 000 krooni, teatas haigekassa.

Juulis maksis haigekassa täiendavat ravimihüvitist 245 inimesele kogusummas 653 811 krooni.

Kui selle aasta I kvartalis kandis haigekassa 179 inimese pangakontole täiendavat ravimihüvitist kogusummas 488 928 krooni, siis II kvartalis väljamakstav summa suurenes 165 000 krooni võrra.

Täiendav ravimihüvitis on rahaline hüvitis, mille arvestamise aluseks on inimese poolt ühes kalendriaastas soodusravimitele tehtud kulutused. Korra kehtestamise eesmärk oli luua võimalus saada täiendavat rahalist hüvitist nendel inimestel, kes ühes kalendriaastas kulutavad haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite ostmiseks enam kui 6000 krooni. Maksimaalne täiendav hüvitis ühele inimesele ühes kalendriaastas on kuni 9500 krooni.

Selle üle, kui palju on inimesel õigus saada täiendavat ravimihüvitist, peab arvestust haigekassa. Inimesel endal tuleb esitada ainult avaldus ja lisaks oma piirkonna haigekassa külastamisele või siis avalduse posti teel saatmisele saab seda teha ka elektrooniliselt e-panga või X-tee kaudu.

Hetkel kuum