Peeter Raidla • 28. juuli 2005 kell 8:59

Rahandusminister andis ülevaate stabiliseerimisreservi varadest

Rahandusminister Aivar Sõerd esitas täna valitsusele ülevaate stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 30. juuni 2005.

Reservi maht soetusmaksumuses oli 5 252 362 503 krooni ja turuväärtuses 5 326 016 262 krooni. Reservi maht turuväärtuses on 2005. a II kvartalis suurenenud 3,9% (ligikaudu 200 miljonit krooni). Riigieelarve seaduse alusel laekus reservi kokku 250 451 106 krooni.

Reservi haldamisel lähtutakse kehtestatud investeerimispiirangutest ning normportfellist, mis koostatakse eurotsooni benchmark võlakirjadest ja rahaturu instrumentidest. 2005. aasta II kvartalis oli reservi tulusus 4,11%, mis oli ligikaudu võrdne kehtestatud normportfelli tulususega.

Reservi vahendid on peamiselt investeeritud madala krediidiriskiga Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse, samuti krediidiasutuste võlakirjadesse ja hoiustesse. Reservi investeeringutest moodustavad võlakirjad 91% ja hoiused 9%. Reservi vahendite säilivuse tagamiseks moodustavad 96% reservi mahust investeeringud kõrgeima krediidireitinguga emitentidesse.

Stabiliseerimisreserv on riigieelarve vahenditest ja muudest laekumistest moodustatud vara kogum, mille täiendamine ja vahendite kasutamine on eelarvepoliitiline abinõu üldmajanduslike riskide vähendamiseks ning pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsuse tagamiseks. Reservi vahendeid võidakse kasutada ka sotsiaal-majanduslike kriiside vältimiseks või leevendamiseks ning eriolukorra, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra väljakuulutamise korral. Reservi haldamist korraldab ja selle eest vastutab rahandusminister.

Rahandusministeerium esitab stabiliseerimisreservi nõukogule, riigikontrollile, valitsusele ja riigikogu rahanduskomisjonile hiljemalt iga kvartali kümnendal tööpäeval aruande stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta eelmise kvartali viimase tööpäeva seisuga.

Hetkel kuum