Peeter Raidla • 28. juuli 2005 kell 8:51

Valitsus kiitis heaks lühiajaliste turismiviisade regulatsiooni

Valitsus kiitis täna heaks välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, mis sätestab ühekordsete kuni viie-päevaste viisade andmise.

Välisministeeriumile tehti ülesandeks jälgida lühiajaliste turismiviisade väljastamisega kaasnevate kulude võimalikku kasvu ning esitada järgmise aasta suveks taotlus lisavahendite eraldamiseks.

Kehtiva korra kohaselt võib lühiajalise viisa anda ühekordseks vaheaegadeta Eestis viibimiseks või mitmeks viibimiseks, mille kogukestus ei ületa kolme kuud kuue kuu jooksul alates esimesest riiki sisenemise kuupäevast.

Eelnõuga nähakse ette regulatsioon ühekordse lühiajalise viisa andmiseks viibimisajaga kuni viis päeva Eestis turismiteenuse või meelelahutusteenuse kasutamise eesmärgil. Eelnõu seletuskirja kohaselt suurendab lühiajaliste viisade andmine kolmandatest riikidest Eestisse saabuvate välisturistide arvu.

Lisaks üldistele viisa andmise tingimustele on viie-päevaste viisade saamise täiendavaks tingimuseks asjaolu, et välismaalase majanduslik olukord peab võimaldama tal kanda kohustusi, mis tavapäraselt on välismaalase suhtes tema Eestisse kutsujal - kohustus tagada välismaalase majutamine ja kanda vajadusel tema Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud.

Seega, kui välismaalane saabub Eestisse turismiteenuse või meelelahutusteenuse kasutamise eesmärgil ega soovi siin viibida kauem kui viis päeva ning tema majanduslik olukord võimaldab tal kanda enda Eestis majutamise ja viibimise ning Eestist lahkumise kulud, ei vaja selline välismaalane viisa saamiseks Eestisse kutsujat.

Kuna tegemist on olulise põhimõttelise muudatusega, sätestatakse vastav muudatus seaduse tasandil. Eelnõuga ei leevendata teisi viisa andmise tingimusi ega viisa andmist välistavaid asjaolusid, samuti ei nähta ette viisataotluse menetlemise erisusi.

Seadusemuudatuse jõustumistähtajaks on kavandatud 2006. aasta 1. jaanuar.

Eelnõu on välja töötatud Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu koalitsioonileppe punkti 93 rakendamiseks, mille kohaselt valitsusliit arendab ja viib ellu Euroopa Liidu õigusruumile vastava ning Schengeni viisaruumiga ühinemise eesmärgiga kooskõlas oleva lühiajaliste viisade saamise ja andmise korra turismi elavdamise eesmärgil.

Eelnõu oli arutusel valitsuskabineti 14. juuli nõupidamisel, kus see kiideti põhimõtteliselt heaks.

Hetkel kuum