2 august 2005

Rahandusministeerium saatis kooskõlastamisele aktsiisiseaduse muudatused

Rahandusministeerium teatas, et saatis kooskõlastamisele alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõu sätestab alkoholi maksumärkide kasutuselevõtu ja tubakaaktsiisi tõusu 2006. ? 2007. aastal.

Lisaks lihtsustatakse eelnõu kohaselt õhusõiduki ja laeva aktsiisikaubaga varustamise korda, diplomaatidele võimaldatakse aktsiisikauba ostul senise aktsiisitagastamise asemel aktsiisivabastust ning lahendatakse muid pärast Euroopa Liiduga ühinemist praktikas üles kerkinud probleeme.

Salaalkoholi turu piiramiseks võetakse kasutusele alkoholi maksumärgid, mis võimaldavad nii tarbijal kui ka kontrollijal legaalset alkoholi kergesti ära tunda. Maksumärgistamisele kuulub alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ja mille müügipakend on suurem kui 0,2 liitrit. Alla 22protsendilise etanoolisisaldusega alkohol ei ole üldjuhul aktsiisipettuste objektiks. Kaubanduslikul eesmärgil müüdav alkohol peab olema maksumärgistatud, maksumärgistamata kange alkoholi turustamine keelatakse.

Alkoholi maksumärke hakkab ettevõtjatele väljastama maksu- ja tolliamet. Alkoholi maksumärk on planeeritud universaalsena, et hoida nii aktsiisi administreerimise kui ka ettevõtja kulutusi võimalikult väiksena. Samas saab iga maksumärk järjekorranumbri, mille alusel saab märgistatud alkoholi päritolu tuvastada. Alkoholi maksumärkide kujundus ja muud täpsustavad küsimused lahendatakse seaduse alusel antavate rahandusministri määrustega. Alkoholi maksumärgistamist planeeritakse eelnõu kohaselt aprillist 2006.

Sigarettide aktsiisi tõstetakse võrreldes seni kehtinud seadusega aasta võrra kiiremas tempos. Sigarettide aktsiisi tõstmine suurendab riigieelarve tulusid 2006. aastal ligikaudu 70 miljonit krooni ja 2007. aastal 180 miljonit krooni. Keskmiselt kallinevad enammüüdud sigaretipakid aktsiisitõusu järel 2006. aasta teises pooles koos käibemaksuga 10%, maksudena lisanduv osa sõltub jaehinnast.

Hetkel kuum