Toll pidas kinni suurema koguse salasigarette

Maksu- ja Tolliameti töötajad avastasid eile Luhamaa tollipunkti kaudu Eestisse saabunud veoki salongist ja kastist kokku 20600 salasigaretti.

Kolmapäeval, 3.augusti varahommikul Luhamaa TP kaudu Venemaalt Eestisse suunduva sõiduki esmasel läbivaatusel tekkis tolliametnikel kahtlus võimaliku peidetud kauba olemasolus. Veoki juhiks oli Tartu elanik.

Täielikul tolliläbivaatusel veoki kastis olevate esemete eemaldamisel ja varuratta luugi avamisel selgus, et tühimik oli täidetud sigaretiplokkidega. Veoki kinnikeevitatud seinaluukide eemaldamisel avastati, et ka kasti põrandaalune ruum oli täidetud sigaretiplokkidega. Lisaks leiti sigaretiplokke peidetud kujul ka salongist seljatoe katte alt.

Kokku avastati sigarette Bond Street (punane) 25 plokki - 5000 sigaretti, sigarette Bond Street Lights (sinine) 25 plokki - 5000 sigaretti, sigarette Bond Street Superlights (hall) 53 plokki - 10600 sigaretti.

Maksu- ja Tolliamet algatas juhtumi suhtes väärteomenetluse. Väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud deklareerimata jäetud kaup konfiskeeritakse ning samuti võib konfiskeerida tollieeskirjade rikkumise eesmärgil eriliselt ümberehitatud transpordivahendi, mille abil pandi toime rikkumine. Seadus näeb ette karistuse antud teo eest füüsilisele isikule kuni

18 000 krooni ja juriidilisel isikule kuni 50 000 krooni.

Tänavu I poolaasta jooksul avastas toll ühtekokku 713 000 salasigaretti.

Hetkel kuum