Peeter Raidla • 15 august 2005

Ärireisija eelistab arvutiga tööd teha hotellitoas või restoranis

Euroopa väike- ja keskmiste ettevõtete seas läbiviidud uuring näitas, et sagedastel ärireisidel käijad eelistavad reisi ajal töötada hotellitoas või restoranis.

Uuringu viis HP tellimusel läbi Benchmark Research Ltd ning selle raames küsitleti 500 SME?d Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis ja Belgias1.

71% küsitletud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete esindajatest on viimase 12 kuu jooksul käinud mõnel ärireisil. Kõige mobiilsemad on uuringu järgi hollandlased, kellest 66% väitsid, et käivad ärireisidel tihti ja regulaarselt. Belglastest käivad äri tõttu regulaarselt reisimas 41%, sakslastest ja inglastest 33% ning prantslastest 31% uuringus osalenutest.

Uuringust selgus, et ärireisijate eelistatumaks töökohaks reisil viibimise ajal on hotellituba (67%), kuna seal on suurim tõenäosus hea Internetiühenduse olemasoluks. Hotellitoale järgnesid eelistuste osas restoranid ja kohvikud. Lennujaamade salongid on aga näiteks üks vähemeelistatud paiku töö tegemiseks - neid mainis vaid 4% vastanutest. WiFi võimalusi peetakse väga oluliseks.

Uuringus osalenud leidsid üksmeelselt (86%), et WiFi teenuste kättesaadavus suurtes Euroopa linnades on ärireisijate seisukohalt äärmiselt oluline. 47% küsitletud SME?dest väitsid muuhulgas, et nad võtaksid ärireisil olles osa kohapeal toimuvatest üritustest ja tegevusest, kui info nende kohta oleks juhtmeta kättesaadav läbi pihu- või sülearvuti. Niisugust arvamust jagasid nii prantslased (54%), sakslased (53%), hollandlased (49%), inglased (46%) kui ka belglased (41%).

Kui uuringus osalenutelt küsiti, kas nad hindaksid võimalust reisil olles rohkem puhata ja turistina ringi liikuda, vastas 55%, et see meeldiks neile väga, aga enamasti ei ole selleks aega. Näiteks vaid 12% sakslastest võtavad ärireisidel enesele lisaaega puhkuseks, samal ajal kui 52% seda tegelikult tahaksid, ent ei saa enesele lubada. Üle poole kõigist uuringu raames küsitletutest leidsid ka, et kui neil oleks ärireisil olles enam aega turismiks ja lõõgastumiseks, oleksid nad vastavalt ka töiselt produktiivsemad.

Hetkel kuum