Sirje Niitra • 19 august 2005

Erastamisväärtpaberite kasutusaeg pikeneb

Valitsus otsustas toetada erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamist selle aasta lõpuni, kuid pikendada nende kasutamist tuleva aasta lõuni.

Kui Riigikogu valitsuse ettepaneku heaks kiidab, kaovad rohkem kui tosin aastat kasutuses olnud erastamisväärtpaberid euro tulekul käibelt, teatas rahandusministeerium.

Kuna vastavalt omandireformi aluste seadusele kompenseeritakse pärast erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamist õigusvastaselt võõrandatud vara muul seadusega sätestatud viisil, siis tuleb seadusandlikult otsustada, kuidas jätkub kompensatsiooninõuete rahuldamine pärast käesoleva aasta lõppu. Valitsuse kava kohaselt makstakse selleks tähtajaks rahuldamata jäävad kompensatsiooninõuded välja rahas.

Väljaantud 16,8 miljardist erastamisväärtpaberikroonist on hetkel kustutamata 590 miljonit krooni. Kabinetinõupidamisel tehtud põhimõtteline otsus erastamisväärtpaberite käibeloleku pikendamise kohta annab riigile lisaaega järelejäänud erastamisväärtpaberite lunastamiseks. Seega on neid vahendeid võimalik veel poole aasta jooksul kasutada erastatava maa ja eluruumide eest tasumiseks. Erastamisväärtpaberite lõpptähtajaks kasutamata jäägid hüvitatakse rahas ositi väljamaksetena kolme kuni viie aasta jooksul.

Erastamisväärtpaberite keskregistri aruande kohaselt oli 15. augustiks 2005 välja antud erastamisväärtpabereid nimiväärtuses 16,77 miljardit krooni, sealhulgas hüvitusväärtpabereid 8,48 miljardit krooni. Kustutatud oli 16,17 miljardit ja kasutusarvetel oli 0,59 miljardit erastamisväärtpaberikrooni.

Hetkel kuum