Sirje Niitra • 19. august 2005 kell 8:51

Lihula mälestusmärgi sündmuste uurimine lõpetatud

Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda lõpetas sel nädalal kriminaalmenetluse nelja inimese suhtes, kes olid kahtlustatavad avaliku korra rikkumises Lihulas.

Kahe 15?aastase poisi suhtes, kes politseinike suunas kive viskasid, lõpetas prokurör kriminaalmenetluse ja saatis materjalid alaealiste komisjoni.

28?aastase ja 26?aastase mehe suhtes lõpetati menetlus otstarbekuse põhimõttel, kuna nende süü ei olnud suur ja puudus avalik huvi menetluse jätkamiseks. Ühel mehel tuleb riigi tuludesse maksta 3500 krooni ja teisel teha 80 tundi üldkasulikku tööd.

Lääne Ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnul ei olnud antud juhul tegemist raskete kuritegudega ja isikud pole varem kriminaalkorras karistatud. ?Samuti ei olnud tagajärjeks raskeid tervisekahjustusi, politseinikest keegi märkimisväärseid vigastusi ei saanud. Ka kraanajuhile tekitatud vigastused olid kergemad.?

Prokurör võttis kriminaalmenetluse lõpetamise otsustamisel arvesse ka seda, et samba teisaldamise operatsioon toimus pimedal ajal ning inimestele jagati eelnevalt selle kohta ebapiisavalt informatsiooni, mis võis tekitada kohalviibinutes väära arusaama riigi tegevuse seaduslikkusest. Nii tekkinud üldine segadus ja pingeline õhkkond mõjutasid oluliselt kohalviibinud inimeste käitumist.

Sama kriminaalmenetluse käigus kontrolliti ka riigiasutuste tegevust operatsiooni läbiviimisel, milles kuriteotunnuseid ei leitud. Seetõttu lõpetati ka selles osas edasine kriminaalmenetlus.

Sellega on Lihula mälestusmärgiga seotud sündmuste uurimiseks eelmise aasta 3. septembril alustatud kriminaalmenetlus lõpetatud.

Otsuse mälestuskivi edasise saatuse kohta võtab vastu eeluurimiskohtunik.

Hetkel kuum