Peeter Raidla • 19 august 2005

Ringkonnakohus peatas Viimsi kooli ehitusloa

Tallinna ringkonnakohus peatas oma määrusega Viimsi vallavalitsuse poolt läinud aasta septembris väljastatud Viimsi uue keskkooli ehitusloa.

17. augusti määrusega rahuldas ringkonnakohus ASi Esmar esialgse õiguskaitse taotluse. Esmar leiab nimelt, et ehitusluba on väljastatud ilma selleks vajalikku planeerimismenetlust läbi viimata. Seetõttu polnud ka Esmari meelest asjast huvitatud isikutel võimalust esitada vajadusel oma vastuväiteid ja ettepanekuid.

Ringkonnakohus juhtis oma määruses tähelepanu asjaolule, et ehitusloa alusel on alustatud ehitustegevust, kuid hoone ei ole veel täismahus. Ehitusloa kehtivuse peatamisel tuleks aga ehitustegevus peatada, sest hoone valmimisel ei ole võimalik ehitist lammutamata planeerimismenetluse läbiviibimine Esmari kaebuses soovitud viisil. Sellest lahtuvalt on olemas vajadus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks.

Kohus toonitas seejuures, et käesoleval juhul ei seisne avalik huvi üksnes vajaduses koolihoone kiiresti valmis ehitada ja kasutusele võtta. Avalik huvi on ka ehitamine seaduslikul alusel avatud planeerimismenetluse läbiviimise järel, öeldakse määruses.

Viimsi vallavalitsuse pressinõunik Sven Harjo ütles, et kohtu määrust analüüsivad praegu juristid ja enne nende järeldusi keegi koolimaja edasist saatust ei kommenteeri. Praegu seal tööd tema sõnul jätkuvad.

Samas lisatakse, et kohtuistung asja lahendamiseks on määratud juba 1. septembrile, mistõttu kaebuse rahuldamata jätmisel ei peatu ehitustegevus väga pikaks ajaks.

Ligi 200 miljonit krooni maksev uus koolimaja peaks valla plaanide kohaselt valmima 2006. aasta kevadeks ning see on mõeldud 1300 õpilasele. Koolimaja ehitab riigihanke võitnud Merko Ehitus ning pidulik nurgakivipanek leidis aset tänavu 21. juunil. Praegu tegutseb Viimsi keskkool hoones, mis kuulub Esmarile.

Hetkel kuum