24 august 2005

Tallinn müüs 29 miljoni eest Lasnamäe tööstuspargi kinnistud

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil nõustuda AS-ile Lasnamäe Tööstuspark kuuluva kaheksa kinnistu müümisega kokku 28,7 miljoni krooni eest.

Linnavalitsus nõustus kaheksa kokku 51 399 m2 pindalaga kinnistu müümisega koguhinnaga 28 722 098 krooni, teatas pressiteenistus.

Ühtlasi nõustus linnavalitsus kahele kinnistule hoonestusõiguse seadmisega. Kokku 25 061 m2 pindalaga kinnistute hoonestusõiguse tasu kolme esimese aasta eest on kokku 3 759 150 krooni. Kolme aasta möödudes avaneb hoonestusõiguse omajal võimalus kinnistud 11 277 450 krooni eest välja osta.

Tallinna Linnavolikogu 29. aprilli 2004. aasta otsusega asutatud AS-i Lasnamäe Tööstuspark põhiülesanne on tööstuspargi infrastruktuuri rajamine, kruntide võõrandamine tööstuspargis arenduskrunte soovivatele firmadele ning järelevalve teostamine tööstuspargi arendamise üle. Asutamisel andis Tallinna linn Aktsiaseltsile üle 24 krunti turuväärtusega 35,26 miljonit krooni.

Kruntide müügist saadud rahaga finantseeritakse tööstuspargi infrastruktuuri väljaehitamist. Kruntide ostjad selgitati välja arenduskonkursi ja enampakkumise teel.

Infrastruktuuri valmimise tähtaeg on mai-juuni 2006. Selleks ajaks peaksid olema lõppenud konkursid tööstuspargi ülejäänud kinnistute või hoonestusõiguste müügiks. Seejärel jääb AS-i Lasnamäe Tööstuspark ülesandeks arendajate äriplaanide täitmise kontroll ja kõrvalekaldumiste korral sanktsioonide rakendamine.

Abilinnapea Toivo Prommi sõnul loob Lasnamäe tööstuspark tingimused piirkonnas ettevõtluse arendamiseks. 'Firmad rajavad oma tootmiskomplekse logistiliselt enim sobivatesse kohtadesse,' ütles Promm. 'Ehitustegevus linna suubuvate põhimaanteede ääres on aasta-aastalt hoogustunud. Üks selliseid ettevõtlust soosivaid paiku on ka Peterburi tee äärne ala. Sellesse piirkonda on juba rajatud tööstusettevõtteid, nimekaim neist ehk Elcoteq. Siinsamas paikneb ka potentsiaalne tööjõud - Lasnamäel elab üle 100 000 inimese.' Prommi sõnul oleks 1500 uue töökoha loomine märkimisväärne saavutus. 'Ent tähtis on ka seeläbi Tallinna konkurentsivõime tõstmise aspekt,' rõhutas Promm.

Hetkel kuum