24 august 2005

Veterinaaramet ja tervisekaitseinspektsioon arutavad koostööd linnugripi puhul

Homme kohtuvad veterinaarameti ning tervisekaitseinspektsiooni juhtkonnad, et täpsustada kahe asutuse valmisolekut juhuks, kui Eestisse jõuab lindude gripp.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et vastavalt ?Lindude gripi tõrje eeskirjale? on kõigil loomaomanikel kohustus haiguse kahtluse korral koheselt kutsuda kohale piirkonda teenindav volitatud veterinaararst või järelevalveametnik, et lindude gripp kliiniliselt diagnoosida ning rakendada loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikud kitsendused ja abinõud.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt surevust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Lindude gripp on ägedalt kulgev lindude viirushaigus, mille kliinilisteks tunnusteks on raske depressioon, isutus, munatoodangu tunduv vähenemine, harja, lokutite, näopiirkonna turse, täppverevalumid limaskestadel ning äkksurm. Lindude gripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Nakatumine toimub seedetrakti või hingamisteede kaudu, juba haigestunud lindude ravi puudub. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin ning haiged või haiguskahtlased linnud tapetakse ja hävitatakse.

Seoses lindude gripi ulatusliku esinemisega Venemaal soovitab VTA, kodanikel kes reisivad Venemaale, vältida kontakte farmis peetavate lindude ja ka metslindudega. Eestisse tagasisaabumisel ei ole isikutel lubatud enne 48 tunni möödumist siseneda loomakasvatushoonetesse- ja rajatistesse (Loomatauditõrje seadus §7(4)).

Ettevaatusabinõuna soovitab VTA loomapidajatel hoida linde suletud hoonetes, et vältida võimalikke kontakte rändlindudega.

Lisaks on VTA lindude gripi ohuga seoses teinud kirjaliku pöördumise maksu- ja tolliameti poole, milles palub oluliselt suurendada reisijate poolt oma tarbeks riiki toodavate loomsete saaduste kontrolli piiril ja ka lennujaamas.

Euroopa Liit on keelustanud seoses lindude gripiga Venemaalt ja Kasahstanist pärinevate linnuliha ja linnuliha sisaldavate toodete, eluslindude (ka lemmikloomana), töötlemata sulgede ja sule osade sisseveo.

Venemaalt ja Kasahstanist Eestisse linnuliha ega linnulihatoodete eksporti ei toimu, kuna ettevõtted on selleks EL-i poolt tunnustamata. Siiani on Venemaalt sisse toodud vaid töötlemata sulgi.

Viimase kahe aasta jooksul on haigust esinenud lisaks Venemaale ja Kasahstanile ka Kanadas, Jaapanis, Koreas, Mongoolias, Filipiinidel, Hiinas ning Ameerika Ühendriikides.

Hetkel kuum