1. september 2005 kell 9:51

Politseiametil on uus struktuur

Neljapäevast on politseiametil uus põhimäärus ja struktuur, mille tulemusel hakkab politseiamet senisest enam pöörama tähelepanu politseitöö analüüsile.

Uue struktuuri järgi on politseiametis kuus osakonda, kirjutab ETV.

Politseitöö osakonna töötajate ülesandeks on avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamiseks vajalike meetmete väljatöötamine, rakendamine ja kontrollimine ning politsei arendamine. Osakond tegeleb ka kriisireguleerimise, politsei rahvusvahelise ja siseriiklikku koostöö korraldamisega ning politseiinfo kogumise, vahendamise ja analüüsiga. Politseitöö osakonda juhib politseidirektor Indrek Tibar.

Teenistusosakond korraldab politsei koolitust, tegeleb ameti asjaajamise ja arhiiviga ning nõustab allasutusi juriidilistes küsimustes. Teenistusosakonda juhib politseidirektor Toomas Kaarepere.

Infosüsteemide osakond tegeleb politsei infotehnoloogia ja sidesüsteemide arenduse ning analüüsiga. Samuti tagab infotehnoloogilise toe ja kaitse politsei andmekogudele ning arendab infotehnoloogilist turvapoliitikat. Infosüsteemide osakonna juhataja kohusetäitjana asus politsiametisse tööle Virgo Riispapp.

Sisekontrolli osakonna ülesandeks on politsei siseauditite ja sisekontrolli läbiviimine. Sisekontrolli osakonna juhataja kohusetäitja on Uno Niinsalu.

Rahandusosakonna ülesandeks on politsei finantsmajandustegevuse analüüs ja planeerimine. Samuti tegeleb osakond politsei eelarve koostamisega ja jälgib eelarve täitmist. Juhataja kohuseid täidab Eve Soosalu.

Logistikaosakonna ülesandeks on politsei kasutuses oleva riigivara haldamine ja majandamise korraldamine ning politsei varustamine tööks vajalike töövahenditega. Samuti riigihangete korraldamine. Logistikaosakonna juhataja kohusetäitja on Joel Tammeka.

Varasema 2004. aastal kinnitatud politseiameti struktuuri järgi oli politseiametis kolm osakonda, kuhu kuulus 11 talitust või bürood, kolm eraldiseisvat bürood ja üks keskus viie valdkonna koordineerimiseks. Tänasest kehtima hakkava struktuuri kohaselt on politseiametis kuus osakonda kokku kahekümne talitusega.

Autor: Gert D. Hankewitz

Hetkel kuum