ÄP fototoimetus • 27. september 2005 kell 22:00

Seadused

01.01.2005 jõustusid ohtlike ainete veol AT-sõidukite juhtmestikule esitatavad nõuded (RTL 2002, 6, 53)

01.01.2005 rakendus nõue, mille kohaselt vedude eest vastutav isik tohib töötada vaid ühe vedaja juures

01.01.2005 jõustus nõue ühissõiduki välisküljele kantava teksti ja teenindusmärgi minimaalsele suurusele (RTL 2004, 71, 1176)

01.01.2005 alates sellest tuleb =7 tonni tõstevõimega hüdrotõstukiga või =10 m tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatuseks esitada OÜ Tehnohoolduskontrolli-keskuse väljastatud tehnilise kontrolli protokoll (RTL 2004, 112, 1759)

01.01.2005 selle ajani oli siseriiklikult lubatud kasutada E või e-sertifitseerimata taastamata rehve (RTL 2002, 106, 1575)

01.06.2005 jõustusid muudatused mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli nõuetes (RTI, 2005, 20, 125)

01.06.2005 sellest ajast on sõidukil, mis on valmistatud enne 1985. aasta 1. jaanuari ja mida kasutatakse siseriiklikul veose- või sõitjateveo osutamisel, kohustus kasutada sõidumeerikut

01.01.2006 võetakse ELis vähemalt 3,5tonnise registrimassiga tarbeautodel kasutusele digitaalne sõidumeerik

Autor: ÄP

Hetkel kuum