Riik plaanib doteerida soojatootjaile hinnavahe

Eelmisel kolmapäeval oksjoniga tugevalt kallinenud põlevkiviõli hinnavahe lubas majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar juba enne oksjonit vajadusel kinni maksta ning nüüd alustabki minister valitsusega läbirääkimisi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab praegu valitsusele ettepanekut hüvitada saabuval kütteperioodil kaugkütteettevõtjate kaudu kodutarbijatele kaugkütte hinna tõus, mis 3600 kroonini tõusnud põlevkiviõlitonni juures kerkib üle 20% võrreldes eelmise kütteperioodi lõpu seisuga.

?Ehk kui kaugkütte hinnatõus võrreldes eelmise kütteperioodi lõpuga on näiteks 50%, siis tõuseks kodutarbijatele hind 20% võrra, 30% ulatuses aga maksaks riik ettevõtjale kinni,? selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik Heido Vitsur.

Vahendeid selliseks hüvitamiseks võiks saada Narva Elektrijaamade õlimüügist saadud erakorralisest tulust.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhataja Tiit Rahkema ei süüdistaks tekkinud situatsioonis riiki, sest tekkinud maailmaturusituatsiooni ei suutnud keegi ette aimata.

?Samas oleks riik pidanud jätma osa õlist siiski oma kasutusse,? ütles Rahkema.

?Suurenenud õli hind suurendab loomulikult ka müüdava soojusenergia hinda. Ilmselgelt tähendab see tähtajaks mittemakstavate arvete mahu kasvu. Seeläbi vajab ettevõte täiendavaid käibevahendeid, mis omakorda suurendab intressikulusid,? rääkis ASi Eraküte juhataja Priit Paiste. Tema sõnul tekib seoses õlihinna kallinemisega ettevõttel periood, kui õli ostetakse juba uue hinnaga, aga soojust müüakse endise tariifiga. ?Sel perioodil tekkivad lisakulutused vajavad rahalist katet, kust see tuleb, pole veel teada, kuid riigi toetusele AS Eraküte ei looda,? ütles Paiste.

Rahkema sõnul peab probleemile mingi lahendus tulema. Dotatsioonid on üks viis, kuidas elanikele suur tõus kompenseerida, kas siis kohalike omavalitsuste kaudu otse ettevõtetele või toimetulekutoetuste teel.

?Hetkel on olnud ministeeriumi poolt vaid jutud, et dotatsioonid tulevad. Homme saab ühing Paides kokku, arutab tekkinud situatsiooni ning teeme ettepanekud,? ütles Rahkema.

Ka Tiit Rahkemale ei olnud põlevkiviõlioksjonil tekkinud hind üllatus, kuid nii kõrget, isegi maailmaturust kõrgemat hinda ta ei oodanud.

Paiste märkis, et hind, mis oksjonil lõpuks jäi, üllatus ei olnud, kuid seda, miks taoline situatsioon tekkis, peab küsima selle tekitajatelt ehk riigilt. ?Meile jäi mulje, et uuel oksjonil on osalised vaid soojatootjad, kuid nii see polnud,? ütles Paiste.

Sillamäe SEJ juhataja Väino Sarnet ütles, et kuigi Sillamäe toodab väikese osa soojusest põlevkiviõlist, siis natuke kindlasti hinnatõus mõjutab.

?Hetkel on masuudi sisseveole meil piirangud ning see ei ole normaalne. Samuti on tootjal kasulikum müüa suur kogus korraga ning seetõttu mõjutab eksport ka meie siseturuhindu määral, mis ei ole normaalne,? ütles Sarnet. Situatsiooni saaks tasakaalustada, kui lubada uusi tooraineid turule.

AS Eraküte juht Priit Paiste ei näe võimalust, millisel viisil riik nüüd enam sekkuda saaks.

?Sobida võiksid nii dotatsioonid soojatootjatele kui ka otsetoetused lõpptarbijale, aga ei kujuta küll väga ette, kuidas see toetus soojatootjale võiks toimida. Toetus lõpptarbijale on ju hetkel ka olemas eluasemetoetuse näol, mille saajate hulk peaks nüüd küll oluliselt kasvama,? lisas Paiste.

Hetkel kuum