Erki Freiberg • 14. oktoober 2005 kell 8:48

Töövaidlusavaldusi varasemast vähem

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul esitati töövaidluskomisjonidele 2302 avaldust, mis on vähem kui varasema kolme aasta samal perioodil.

Kui võtta arvesse eelmisest perioodist lahendamata jäänud avaldusi, oli tänavu lahendamisel olevate avalduste koguarv 2626, mis oli 453 võrra väiksem kui möödunud aasta samal ajal.

Valdav enamus (2202) esitatud avaldustest olid töötajatelt.

Tööandjate avaldusi oli ainult 99(4,4%), kuid tööandjate avalduste protsent koguarvust oli suurem kui ühelgi varasemal aastal, mil töövaidluskomisjonid on tegutsenud.

Enim avaldusi esitati Tallinnas ja Harjumaal (1052), järgnevad Ida-Virumaa (282) ja Tartumaa (214).

Üheksa kuuga lahendati 1757 avaldust, neist 950 täielikult, 523 osaliselt ja 327jäeti rahuldamata.

Esikohal olid saamata palga, lõpparve, töölepingu lõpetamise hüvitise nõuded (1766), teisel kohal tööraamatu või lõpparve kinnipidamise hüvise nõuded (731) ja kolmandal töölepingu lõpetamise ebaseaduslikuks tunnistamise nõuded (528).

Töövaidluskomisjonidele esitatud avaldused aastate lõikes (9 kuud)

2004 a. - 23022003 a. - 23672002 a. - 2429

Hetkel kuum