18. oktoober 2005 kell 22:00

EVP pärast kasutusaja lõppu väärt 1 kroon

Rahandusministeerium on ette valmistanud seaduseelnõu, mille kohaselt hüvitatakse pärast kasutamise lõpptähtpäeva arvetele jäävad EVPd rahas üksüheses vastavuses EVP nimiväärtusega. Suured summad makstakse välja ositi mitme aasta jooksul.

Seaduse järgi lõpeb EVPde väljaandmine 31. detsembril 2005. Nende kasutusaega senistel otstarvetel pikendatakse poole aasta võrra, s.o 31. detsembrini 2006.

Mis puutub õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimisse, siis 31. detsembriks 2005 rahuldamata jäävad ja hiljem tekkivad õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise nõuded makstakse välja rahas. ?Erastamisväärtpaberite väljaandmise lõpetamine ei muuda kehtetuks varem tekkinud ega ka hilisemaid kompensatsiooninõudeid,? sõnas rahandusministeeriumi halduspoliitika osakonna nõunik Uku Hänni.

Hänni lisas, et need on esialgu vaid seadusandlikud ettepanekud, mille vastuvõtmise otsustab Riigikogu.

Autor: Lauri Matsulevits

Hetkel kuum