Ülo Toomsalu • 18. oktoober 2005 kell 6:07

PM: Haritud spetsialist on parim maksumaksja

Eile tutvustas haridusministeerium kahte uuringut, mis kinnitavad, et kõrgharidusega spetsialistid teenivad suuremat palka ja maksavad rohkem tulumaksu.

Haridusministeeriumi nõuniku Heli Aru sõnul näitasid uuringukeskuselt Praxis tellitud tööhõiveuuringud, et mida kõrgem on haridus, seda kõrgemat tulumaksu makstakse, kirjutab Postimees.

«Samuti selgus, et kõrgkooli lõpetanud maksavad kõrgemat tulumaksu kui need, kes oma õpingud katkestasid,» rõhutas Aru.

Kui rakenduskõrgharidusega töötaja maksis pärast lõpetamist tulumaksu umbes 15 000 krooni aastas, siis magistrikraadi omandanul oli see summa samadel tingimustel ligi 28 000 krooni.

Uuringu kohaselt on ka tulumaksjate osakaal lõpetanute seas märgatavalt suurem kui katkestanute seas.

Uuringust selgunud oluliseks tõigaks pidas Aru seda, et ehkki palju räägitakse õpetajakutsega noortest, kes ei taha kooli tööle minna, näitas Praxise hajuvuseanalüüs, et haridusvaldkonna lõpetanutest läheb enamik tööle haridussektorisse.

Ka suur osa tervishoiualase haridusega töötajaid leiab rakenduse tervishoiusektoris.

Teiste erialade lõpetajate osas ei ole toimunud sellist koondumist ühte sektorisse ning esindatud ametigruppide skaala on väga lai.

Hetkel kuum