30. oktoober 2005 kell 22:00

Tööstuses kasutatakse looduslikku karjäärikruusa järjest vähem

Üks levinum looduslik maavara on kruus. Kruus (psefiit) on sete, mis koosneb ümardunud purdosakestest, läbimõõduga 1?20 mm. Eestis on kruus jääjõelise tekkega. Tera suuruse järgi eristatakse peeneteralist (läbimõõt 1?2,5 mm), keskmiseteralist (läbimõõt 2,5?5 mm) ja jämedateralist kruusa (läbimõõt 5?20 mm).

Eelmise aasta alguse seisuga oli Eestis 143 arvestatavat kruusamaardlat, 2003. aastal kaevandati neis 753 200 m3 ehituskruusa. Kruusa kasutatakse betooni valmistamisel täitematerjalina (ehituses kivimmaterjal, mille terade läbimõõt on valdavalt 5?70 mm), teedeehituses (purustatult asfalt- ja kruuskattega teede pindamisel või teede mustkattesegudes, purustamata

kruusa kasutatakse teede alumiste kihtide ehitamisel täitematerjalina), ehitusaluste täitetööde tegemisel, veepuhastusfiltrites.

Üldise ehitusbuumi taustal pole kruusa kaevandamise hoogustumist siiski täheldada, sest looduslikku kruusa on üha rohkem asendamas uued tehismaterjalid, näiteks fibo kergkruus, kergkruusad isolatsioonitöödeks, erineva fraktsiooniga killustikud jpm.

ASi Ropka Liiv kaevandatud kruus läheb vabamüüki, mis tähendab, et iga ostja kasutab seda oma äranägemise järgi. Peamiselt kasutatakse kruusa siiski täiteainena betooni valmistamisel ning teedeehituses teede kattematerjalina.

Kruusaressursside kasutamisele on kehtestatud õiguslikud kaitsepiirangud. Kui karjäär on füüsilise isiku kinnisasja piirides ja ta soovib kruusa enda tarbeks kasutada, siis see on lubatud. Kui eraisik tahab kruusa aga müügi eesmärgil kaevandada, peab taotlema kaevandamise loa, juriidiline isik lisaks ka maakasutusõiguse. Iseenesest mõista peavad kasutusele võetavad kruusavarud olema uuritud ja registris arvele võetud.

Kuigi kruusa varu on hästi uuritud ning seda saab Eestis pidada küllaltki suureks, tuntakse ometi kvaliteetsest looduslikust materjalist puudust. Seletatav on see asjaoluga, et üldiselt ei vasta looduslik kruus ehitussegudele esitatud nõuetele. Tänapäeva betoonitehnoloogiate puhul kasutatakse täitematerjalidena kergkruusa või peenema struktuuriga killustikke.

Autor: Tõnis Möldre

Hetkel kuum