Kristo Kiviorg • 14. november 2005 kell 22:00

Transporditeenuse hinnatõus vormub reaalsuseks

Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetele tuginedes on transporditeenuse hinnatõus vormumas reaalsuseks. Kui veel juulis ja augustis uskus vaid 30?35% vastanud transpordiettevõtetest transpordihinna tõusu, siis septembris arvas seda ligemale 65% transpordiettevõtetest.

Üldine majandusseis autotranspordiettevõtete eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on paranenud. Edukate firmade osakaal on suurenenud. Viimasel kolmel kuul on kasvanud ka nõudlus, seda iga teise ettevõtte puhul. Samas teenuse müügi kasvust informeeris konjunktuuriinstituuti kolmandik ettevõtteid. Endiselt on transpordisektoris terav tööjõupuudus, näidates küll nõrka, kuid stabiilset kasvu suunda. Probleemi süvendab veel seniste töötajate lahkumine, mis viimasel kuul ettevõtjate õnneks pole siiski olnud märkimisväärselt suur. Teise märkimisväärse arengut takistava punktina tõid ettevõtted välja kütusehinna ebastabiilsuse.

Järgnevaks kolmeks kuuks prognoosivad nõudluse kasvu pea pooled ettevõtted. Personali soovib suurendada iga viies ettevõte.

Poole aasta pärast peaks sektoris ennustuste kohaselt korduma praegusele situatsioonile sarnane olukord. Kommenteerides konjunktuuri­instituudi prognoosi, ütles Allando Trailwaysi müügiosakonna juhataja Antoon van Rens, et turg on mõjutatav inimeste emotsioonidest ja transpordisektor pole selles suhtes erand.

?Kui enamik ettevõtteid ennustab transpordihinna tõusu, siis nii see ka tavaliselt juhtub. Prognoosid jõuavad reaalsusesse tavaliselt mõningase nihkega.?

Tema sõnul on loogiline, et aasta lõpu poole nõudlus teenuse järele kasvab, püsides kõrge kuni järgmise aasta alguseni. Samas ei arva Rens, et Eestis tööjõuprobleem praegusel ajal hullem võiks olla kui mujal Euroopas, tuleb lihtsalt luua töötajaile senisest paremad tingimused nii palga kui ka muude hüvede näol.

Hetkel kuum